Driftsingeniør VVS

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I avdeling for Operative tjenester, Teknisk drift er det ledig en nyopprettet stilling som driftsingeniør.
 
Teknisk drift har ansvaret for drift og vedlikehold av tekniske anlegg og bygningsmassen på Avinors eiendommer på Trondheim lufthavn. Avinor er opptatt av sikker og stabil drift av lufthavnen, noe som vil si at VVS er et fagområde hvor kompetanse er utslagsgivende for god drift og bærekraftig utvikling. Avinor ønsker en fremtidsrettet tilnærming til fagområdet, og at en ved nyinstallasjoner har fokus på innovative og kostnadsbesparende løsninger.
 
Vi ser etter deg som synes at VVS er et spennende fagfelt. Dersom du i tillegg er interessert i luftfart, så hører vi gjerne fra deg. Det er også viktig at du har godt humør og pågangsmot, og liker å jobbe i et tverrfaglig miljø i tett samarbeid med kollegaer. Vår avdeling består av flinke fagfolk som opprettholder døgnkontinuerlig drift, for å sikre at alle tekniske installasjoner er operative til enhver tid. Du vil bli et viktig bidrag i teamet og fagmiljøet. 
 

Du vil få ansvar for: 

 • Drift og vedlikehold av lufthavnens vannbårne varme og kjøleanlegg  
 • Sanitærinstallasjoner, herunder spillvann, overvann og varmt og kaldt tappevann  
 • Å sørge for kostnadsoptimal drift og vedlikehold av porteføljen  
 • Å sørge for sikre, effektive og bærekraftige løsninger på systemene  
 • Å ivareta at all nødvendig dokumentasjon blir ført i systemene IFS/Plania  
 • Å oppdatere tegningsmateriale i fagfeltet og dokumentere i ProArc til enhver tid  
 • Utarbeidelse av premissdokumenter for VVS faget ved lufthavnen  
 • Å være premissgiver, og følge opp prosjektering og gjennomføring av større prosjekter i lufthavnens regi, innen fagområdet VVS  
 • At tjenestens aktiviteter knyttes til FDV system og systemet gjenspeiler riktig historikk  
 • Å koordinere og følge opp serviceavtaler på VVS området  
 • Å bidra til å utarbeide innovative arbeidsmetoder for VVS ved lufthavnen  
 • Andre relaterte oppgaver innenfor VVS området etter behov  
 • Å lede utbedringsprosjekter  

 Vi søker deg som har:

 • Utdanning fra Ingeniørhøgskole innen fagområder som bygningsfysikk, VVS, og miljø  
 • Relevant erfaring vil kunne kompensere for formelle krav  
 • Erfaring fra, eller god kunnskap om prosjektledelse- og prosjektstyring  
 • Gode datakunnskaper 
 • Strukturert, selvstendig, løsningsorientert og resultatbevisst arbeidsform  
 • Evne til å forstå og bruke elektroniske kommunikasjonsverktøy  
 • Evne til god kommunikasjon både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk  
 • Evne til å bygge gode relasjoner  
 • Kreativ og nytenkende innfallsvinkel  
 • Inkluderende og samarbeidsorientert tilnærming  
 
Avinor tilbyr konkurransedyktig lønn, og gode pensjons- og forsikringsordninger.   
 
Utvidet bakgrunnssjekk og godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. 
Godt samarbeid i egen enhet, men også på lufthavnen generelt, vil være en forutsetning for å lykkes. Du må kunne identifisere seg med Avinors verdier og lederkrav. 
 

Kontaktpersoner

Else Ravndal
E-postadresse: else.ravndal@avinor.no
Telefonnummer: +4741239389
Håvard Veimo
E-postadresse: havard.veimo@avinor.no
Telefonnummer: +4748161130

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger