Driftsingeniør VVA

Stillingsbeskrivelse

Vi søker driftsingeniør vei, vann og avløp.

Stillingen er 100 % fast.

Enhet for kommunalteknikk teller for tiden 11 stillinger: 3 ingeniører og 8 fagarbeidere. Enheten har ansvar for drift av vei, vann og avløp i kommunen. Da en av våre medarbeidere skal over i annen stilling internt i kommunen, søker vi nå etter driftsingeniør VVA. Den vi søker etter vil i hovedsak jobbe med drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier og gatelys, men noen oppgaver innen vann og avløp må også påregnes. Overordnet planlegging og saksbehandling innen fagområdet er en del av stillingens ansvarsområde.

Arbeidsoppgaver og mulige ansvarsområder

 • Drift og vedlikehold av kommunale veier og gang-/sykkelveier
 • Generell saksbehandling innenfor vei
 • Behandling av dispensasjonssøknader og søknader om nye eller endrede avkjørsler
 • Administrasjon av trafikkskilt, inkl. saksbehandling og forberedelse for vedtak
 • Midlertidige skiltvedtak ved arrangementer o.l.
 • Saksbehandling av arbeidsvarslingsplaner
 • Forvalte drift og vedlikehold av gatelys
 • Gjennomføring av fysiske trafikksikkerhetstiltak beskrevet i Sortland kommunes trafikksikkerhetsplan
 • Enkelte oppgaver innenfor VA-området

Stillingen innebærer veiledning og oppfølging av publikum og samhandling med både eksterne og interne rådgivere. Tjenesteområdet skal kjennetegnes av god servicekultur, godt arbeidsmiljø, høy kompetanse, nytenkning og utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor kommunalteknisk fagområde, fortrinnsvis på bachelor- eller masternivå
 • Kunnskap om og erfaring i bruk av saksbehandlingsverktøy (primært Acos Websak)
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til relevant lovverk
 • Erfaring fra driftsoppgaver innenfor det kommunaltekniske området
 • Erfaring fra prosjektering/planlegging av kommunaltekniske VVA-anlegg
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Godt humør og god arbeidsmoral
 • Førerkort for personbil klasse B

Relevant, sterk og allsidig praksis, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for manglende utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere.

Krav til språkkunnskaper

 • Du må ha svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat tilsvarende B1 (tilsvarer den gamle Norskprøve 3). Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere svært gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, på annen måte.

Vi kan tilby deg

 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Utviklingsmuligheter gjennom opplæring, egeninnsats og veiledning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig pensjonsordning
 • Konkurransedyktig lønn

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Attester og vitnemål medbringes til intervju.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Kontaktperson: Kato Lund, Enhetsleder kommunalteknikk, kato.lund@sortland.kommune.no, tlf. 909 99 195

Søknadsfrist: 23.02.20

Velkommen som søker!

Kontaktpersoner

HR-avdeling
Hjelp med registrering og utfylling av søknad
E-postadresse: hr@sortland.kommune.no
Telefonnummer: 76 10 90 00
Kato Lund
Enhetsleder kommunalteknikk
Mobil: 909 99 195

Hvem er Sortland kommune?

Sortland kommune med 10 500 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen - Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole og full barnehagedekning. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv. Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass.