Driftsingeniør ved Universitetet i Stavanger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker god fagperson med praktisk og akademisk bakgrunn til sin driftsorganisasjon.

Driften er organisert i team og teamet vi søker driftsingeniør til  har ansvaret for Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. Til sammen utgjør dette ca. 122.000 kvm som vi drifter og vedlikeholder. I tillegg drifter og vedlikeholder vi ca. 270.000 kvm utomhus-areal. Det største tomtearealet er på UiS.

Teamet  jobber kontinuerlig med bl.a. utvikling, energioptimalisering, miljøtiltak, biologisk mangfold, og sirkulærøkonomi.

Stillingen inngår i et team med seks andre driftsmedarbeidere og rapporter til underdirektør Drift og vedlikehold

Arbeidsoppgaver

 • Bygg- og eiendomsdrift med hovedvekt på tekniske anlegg 
 • Arbeidsledelse
 • Vedlikeholdsplanlegging og oppfølging av vedlikeholdstiltak FDV-dokumentasjon og rutiner i samsvar med internkontrollsystemet
 • Bestilling/avrop på rammeavtaler/serviceavtaler
 • Oppfølging av rammeavtaler/serviceavtaler og andre leverandører
 • Fakturabehandling
 • Daglig oppfølging av leietaker
 • Delta i tverrfaglig samarbeid og bidra med fagkunnskap ovenfor interne og eksterne
 • Bidra aktivt til at Statsbygg når sine mål innenfor bl.a. miljø, ENØK og digitalisering av eiendommene
 • HMS- og ROS-analyser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning på bachelornivå innenfor fagområdet byggteknikk eller VVS. Fagskoleingeniør/teknisk fagskole kan også vurderes.
 • Er ønskelig med relevant erfaring innenfor drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg
 • Erfaring med arbeidsledelse er en fordel
 • Gode ferdigheter og erfaring med daglig bruk av IKT-baserte system og utstyr er nødvendig
 • Tverrfaglig forståelse og interesse for moderne drift og vedlikehold av eiendom
 • Vilje til å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdrift
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Trives med å administrere og koordinere driftsoppgaver
 • Evnen til å være fleksibel og kunne tilpasse seg endringer raskt
 • Evnen til å samarbeide og skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal
 • Opptatt av effektivitet, optimalisering og gjennomføring

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i tverrfaglig miljø med gode utsikter for faglig og personlig utvikling
 • Pensjons- og forsikringsordninger og boliglån gjennom Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger, f.eks. støtte til treningsaktiviteter
 • Stillingen blir lønnet fra kr 520 000,- til kr 700 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes

Kontaktpersoner

Tom Vebner
underdirektør
Telefonnummer: +47 901 03 708

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger