Driftsingeniør vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker 100 % stilling Driftsingeniør for vann og avløp innenfor virksomheten «Drift og anlegg». Dette er en spennende stilling med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Vi søker deg som har erfaring innen vann, avløp og forurensning etter enkelte områder i forurensingsforskriften. Stillingen inngår i kommunalteknisk vakt.

Avdelingen for Drift og anlegg har i dag 16 ansatte, og har ansvar for vann og avløp, vei, samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, driftsavdeling for vann, avløp, vei og grønt på Ivahavet.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe i team med formann ved planlegging og gjennomføring av VA-jobber
 • Bistå/utvikle og optimalisere VA-tekniske anlegg
 • Drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, avløpsbehandling med tilhørende ledningsnett
 • UMS-varsling. Kommunens varslingssystem ved planlagte og akutte hendelser
 • Bruke driftsovervåking som verktøy for å avdekke feil og mangler
 • Bidra til å etablere gode digitale løsninger
 • Arbeidsoppgavene kan tilpasses noe etter behov

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen vann og avløp (vannkjemi)
 • Erfaring innen offentlig forvaltning og/eller prosjektledelse
 • Erfaring fra GPS innmåling VA infrastruktur
 • Erfaring med VA-kart programvare
 • Generelt gode datakunnskaper
 • Kjennskap til lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Utdanning

Høyskolenivå, fortrinnsvis bachelorgrad med fordyping innenfor vann og avløp

Personlige egenskaper

 • Må være strukturert, systematisk, fleksibel og engasjert
 • Må kunne vise initiativ og være besluttsom
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr deg

 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Relevante kurs
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger

Vi gjør oppmerksom på at etter offentleglova § 25 kan opplysninger om søkerne bli offentlige sjøl om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntak fra offentlig søkerliste må begrunne dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.

For nærmere opplysninger kan du kontakte Teknisk Sjef v/ Odd-Robert Solvåg tlf. 57 84 50 84 eller mobil 930 57 841.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. Alle søkere til ledig stilling i Vågsøy kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Kontaktpersoner

Odd-Robert Solvåg
Leiar
Telefonnummer: 930 57 841

Hvem er Vågsøy kommune?

Vågsøy er ei naturperle som ligg ytst i Nordfjord. Kommunen har eit aktivt næringsliv med hovudvekt på marine næringar og innovative teknologibedrifter. Vågsøy ligg mellom Ålesund og Bergen. Kommunen har eit godt utbygd barnehage- og skuletilbod, kultur- og idrettstilbod og eit fantastisk turterreng. Kommunen har om lag 6000 innbyggjarar. Måløy er kommunesenter. For meir informasjon om regionen sjå www.nordfjord.no.