Driftsingeniør til nettverk og IT-sikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vår nye medarbeider vil bli en del av avdelingen IT drift som drifter telekomsystemer, samt de administrative IT løsningene i Avinor. IT Drift er lokalisert på Gardermoen og består av 85 ansatte. Avinor IT Drift står nå foran en større omstilling og har behov for en ny medarbeider. Stillingen inngår i nettverks-seksjonen. Avdelingen har i samarbeid med leverandører ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av konsernets IT infrastruktur. I tillegg veileder avdelingen kunder, systemeiere og forvaltere i forbindelse med teknologivalg, bistår og avklarer IT behov i prosjekter og følger opp disse med hovedfokus på sikker og stabil drift. Det må påregnes vaktarbeid i todelt eller tredelt vaktskiftordning. Det vil også være krav til sikkerhetsklarering for rød sone ved Oslo lufthavn. 

Kandidaten skal i første omgang arbeide i et team som vil ha ansvar for utrulling av tjenestesikring for enkelte definerte tjenester. Det vil være et krav å dokumentere sikkerhetspolicy for alle definerte tjenester fortløpende, under det ovennevnte arbeidet. 

Stillingen rapporterer til seksjonsleder IT nettverk - drift. 

Arbeidsoppgaver:

 • tilrettelegging og drift av tjenestesikring, lastbalansering og lag-7 sikkerhetssystemer 
 • dokumentasjon 
 • oppfølging og vedlikehold av konsernets IT-sikkerhetspolicy 
 • bistå ved gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner 
 • deltaker til forum for IT-sikkerhetsarbeid 
 • følge opp rapporterte sikkerhetshendelser, foreslå tiltak 
 • drift- og vedlikehold av brannmur, proxyløsninger, domeneforvaltning 
 • utføre alle typer løpende driftsoppgaver (LAN, WAN WLAN) 
 • implementering av ny hardware og software 
 • prosjektdeltakelse og saksbehandling  
 • utføre andre oppgaver som naturlig hører inn under seksjonens fagområde, deriblant relevant opplæring og undervisning av ansatte og ledere i Avinor konsernet 

Kvalifikasjoner: 

 • relevant høyere utdannelse (universitets - eller høyskoleutdanning). Relevant praksis kan erstatte formell utdanning 
 • utover generell kompetanse innen IT, må vedkommende være engasjert og ha interesse for sikkerhet, med noe kunnskap og eventuelt erfaring fra følgende systemer: 
  • servere Windows og Linux 
  • sutomatisk Deployment  
  • scripting (Windows og Linux) 
  • kildehåndteringssystem 
  • enterprise skytjenester 
  • virtualisering 
  • active Directory 
  • federeringsprotokoller 
  • DNS 
  • nettverk og applikasjonsprotokoller 
  • lastbalanseringssystemer og lag-7 sikkerhetssystemer
  • brannmurløsninger 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • må evne å dokumentere eget arbeid på både norsk og engelsk 

Personlige egenskaper:  

 • personlig egnethet vil bli tillagt spesielt stor vekt  
 • generelt gode kommunikasjonsevner og evne til å arbeide selvstendig for å få frem resultater 
 • innarbeidet sikkerhetsforståelse 
 • fornuftig, fremoverlent og kreativ, og med en kritisk og analytisk tilbakelent holdning til IT-sikkerhet og sårbarhetsanalyse 
 • evne til å identifisere ikke påtenkt utnyttelse av løsninger  
 • løsningsorientert  
 • analytisk  
 • faglig engasjert  
 • langsiktig strategi og mål i forhold til stillingen
 • plettfri vandel og pålitelighet 

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø
 • faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid
 • sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo lufthavn
 • gode velferdsordninger

Generell informasjon 

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Gode personalforsikringer. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder lønn, alder og kulturell bakgrunn.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med: Kjell-Olav Pedersen, IT drift , seksjonsleder nettverk. 

Kontaktpersoner

Kjell-Olav Pedersen
IT drift , seksjonsleder nettverk

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger