Driftsingeniør Signal & Automasjon T-banen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitaliseringen av Sporveien skyter fremover i rekordfart, noe som skaper nye og spennende fagfelt å utforske for våre ansatte. For å finne morgendagens løsninger må vi utnytte teknologi på en klok måte som skaper mer kollektivtrafikk for pengene.

Vår ambisjon er å være den beste nordiske løsningen på effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk, og dette stiller store krav til oss som organisasjon. For å lykkes er vi avhengig av å utvikle gode, helhetlige løsninger. Gode drift og forvaltningsrutiner er helt avgjørende for Sporveiens evne til å levere på sitt samfunnsoppdrag. Sporveien har startet på en omfattende reise inn i morgendagens teknologi og søker etter deg som liker å holde deg oppdatert, er nysgjerrig og trives best i en aktiv og meningsfylt arbeidsdag.

Signal-/automasjonsavdelingen i Sporveien holder til på Etterstad og består i dag av flere dyktige medarbeidere som har ansvar for signalsystemer og OT-løsninger som holder T-banen i gang.

Til nyopprettet stilling søkes nå Driftsingeniør - Signal & Automasjon som skal ivareta banesjefens forvalting- og eierskap til alle typer signal- & automasjonsanlegg.

Det planlegges for tiden flere spennende prosjekter innen signal & automasjon som du vil bli en sentral deltaker i, bl.a.:

 • CBTC – nytt signal system
 • Fornebubanen
 • Ny Majorstuen T-baneknutepunkt
 • Nytt toppsystem

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet inkludere:

 • Du vil være teknisk spesialist innen signal/automasjon og bistå organisasjonen i tekniske vurderinger
 • Drift og videreutvikling av Sporveiens OT-systemer i henhold til beste praksis, samt bistå driften av andre applikasjoner og fagsystem
 • Håndtering av Cyber Security & Nettverksovervåking
 • Automatisering av driftsoppgaver og prosesser
 • Bistå produksjonsavd. med evt. feilsøking
 • Utarbeide og vedlikeholde teknisk dokumentasjon
 • Bistå med erfaringsoverføring og kompetansedeling med Sporveiens interne ressurser
 • Bidra med rapporter, innspill og evalueringer på tvers av driftsoppgaveområdene
 • Ekstern eksponering gjennom f.eks. møter/dialog med eksterne partnere og leverandører
 • Delta som fagressurs i prosjekter
 • Gjennomføre garantibefaringer og oppfølging av garantisaker i reklamasjonstiden.
 • Bidra til design ved fornyelser og oppgraderinger
 • Bistå oppfølging av vedlikehold av anleggene og gjennomføre stikkprøvekontroller
 • Bistå i revidering/utarbeidelse av ettersynsinstrukser for anleggene

Stillingen innebærer bl.a. å sikre at anleggene tilfredsstiller aktuelle lover og forskrifter, teknisk regelverk og prosedyrer, samt sikre at anleggene dekker t-banens behov for drift på kort og lang sikt..

Stillingen inngår i staben til Banesjefen og rapporterer til Avdelingsingeniør Signal & Automasjon. Arbeidssted vil være Etterstad.

Oppgaver i prosjekt:

 • Være ressursperson i prosjektet i oppfølging av signal-/automasjonsfaget.
 • Bidra med faglige innspill og deltakelse i alle prosjektets faser. Delta i arbeidet med å utarbeide dokumenter og planer i prosjektet, for eksempel plan for stikkprøvekontroller, sjekklister, testplaner, fravikssøknader etc.
 • Følge opp mot andre fag i prosjektet og sørge for at faget blir ivaretatt.
 • Gjennomføre kontrollarbeider og benytte spesifikke sjekklister for bruk under kontrollarbeidet i henhold til prosjektets styringssystem.
 • Dokumentere resultater fra kontroll- og verifikasjonsaktivitetene ved hjelp av sjekklistene i henhold til prosjektets styringssystem.
 • Ved overtakelse, påse at alle prøve-/måle-/funksjonstester med tilhørende protokoller er utført.
 • Mottak og kontroll av “som bygget”-tegninger og teknisk dokumentasjon for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV)
 • Delta i byggemøter som banesjefens representant.
 • Gjennomføre garantibefaringer og oppfølging av garantisaker i reklamasjonstiden

Trafikksikkerhet:

Sørge for at det velges løsninger og metoder som ivaretar trafikksikkerhet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjekter og framtidig drift og vedlikehold.

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på fagskole eller høyskolenivå, innen et eller flere av nevnte fagfelter. Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Helsegodkjenning
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er et krav
 • Være villig og interessert i å sette seg inn i alle fagområdene
 • Det er for tiden et høyt aktivitetsnivå og erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver vil derfor veie tungt ved en ansettelse
 • Kjennskap til SIL, SCADA og PLS vil veie positivt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å mestre og trives i et operativt miljø.
 • Resultatrettet, løsningsorientert og fremoverlent.
 • Fleksibel og serviceorientert.
 • Gode samarbeidsevner samt evner til å kommunisere eksternt og internt på alle nivåer i organisasjonen

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kun søkere via vårt rekrutteringssystem innen søknadsfrist vil bli vurdert.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Martin S. Thwaite, mobil +47 911 64 613

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
HR/Rekruttering
Martin S. Thwaite
Avdelingsleder, signal og automasjon
Telefonnummer: +47 911 64 613

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 155 millioner passasjerer i 2020. Konsernet har 3700 ansatte og en omsetning på 4,7 milliarder kroner.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance, Informasjonssikkerhet og Eiendom.

Det er 166 ansatte i konsernsenteret.