Driftsingeniør Longyearbyen Svalbard

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg, Drift- og vedlikeholdsavdelingen, har ledig stilling som driftsingeniør i Longyearbyen på Svalbard. Stillingen vil tilhøre et driftsteam på 4 - 5 ansatte som drifter og vedlikeholder flere eiendommer på øygruppen. Statsbygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene. Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon. Den som ansettes skal bidra til å videreutvikle og effektivisere Statsbyggs driftsorganisasjon. Dette spesielt med tanke på ny teknologi, klima og miljø. Driftsingeniøren rapporterer til underdirektøren.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsleder for driftsteamet i Longyearbyen  
 • Oppfølging av eiendommens drift- og vedlikeholdsoppgaver i henhold til internkontrollsystem
 • Drift av tekniske anlegg  
 • Daglig oppfølging av leietaker og leverandører  
 • Bestilling og oppfølging av håndverkertjenester samt fakturabehandling 
 • Prosjektledelse for mindre vedlikeholdsprosjekter/ ombygginger 
 • Bidra med fagkunnskap overfor interne og eksterne aktører på eiendommen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning på bachelornivå, for eksempel innen automasjon, VVS eller elektro  
 • Det er ønskelig med noe prosjektledererfaring
 • God erfaring i bruk av databaserte systemer og evnen til å sette seg inn i nye dataverktøy
 • Interessert i å bidra til gjennomføring av ENØK-tiltak og miljøvennlig eiendomsdrift  
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og høyt tempo  
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal  
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt  
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Som en av Norges mest profesjonelle eiendomsforvalter og prosjektgjennomfører, tilbyr vi utfordrende og faglig krevende arbeidsoppgaver 
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø  
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter  
 • Stillingen lønnes fra kr 490 000,- til kr 590 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Det gis et polartillegg for ansatte på Svalbard, for tiden kr 95 pr døgn.
 • Skattenivået for bosatte på Svalbard er for tiden på 16,2%.
 • Fri bolig og bil etter gjeldene skattelovgivning
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente 

Kontaktpersoner

Bente Næverdal
underdirektør
Telefonnummer: 464 72 648

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger