Driftsingeniør Havforskningsinstituttet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg har en ledig stilling som driftsingeniør i Bergen og omegn, for tiden på Havforskningsinstituttet. Eiendommene i porteføljen er i Bergen, Austevoll og Matre, hovedarbeidsplass er Nordnes. Som eier av eiendommen, har Statsbygg ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Driftsavdelingen består av 3 ansatte med kompetanse innenfor ulike fagområder. Driftsingeniør inngår i en driftsgruppe sammen med to driftsledere som skal ha et felles ansvar for Havforskningsinstituttet sine eiendommer. Stillingens hovedansvar vil være eiendommen på Austevoll. Det må påregnes tilstedeværelse ved denne eiendommen flere ganger i uken. Ønskelig på sikt å tillegge stillingen faglig koordineringsansvar for teamet.

Som eier og utleier bestreber Statsbygg seg på å ha et godt og konstruktivt samarbeid med våre kunder. God kundebehandling er derfor viktig i alle ledd i vår organisasjon.

 

Arbeidsoppgaver

 • Forestå, systematisere og tilrettelegge drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og uteområder
 • Kundebehandling, innkjøp etter forskrift om offentlige anskaffelser, administrasjon og fakturabehandling
 • Systematisering av dokumentasjon og rutiner i henhold til eiendommens internkontrollsystem, herunder utarbeidelser av ROS analyser
 • Aktivt bidra til at Statsbygg når de mål som er satt innenfor de ulike satsingsområder som bl.a. miljø, energi og universell utforming
 • Daglig oppfølging av kunde og leverandører
 • Systematisk innhenting av FDV-dokumentasjon ved endringsarbeider og oppdatering av DAK-/tegningsfiler
 • Drift av teknisk anlegg ved hjelp av SD-anlegg
 • Verdibevarende vedlikehold og drift av bygningsmassen
 • Oppfølging av byggeprosjekter
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse på høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis innen Bygg eller Klima, energi og miljø. Spesielt godt kvalifiserte søkere med Teknisk fagskole kan bli vurdert.
 • Relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg samt erfaring med bruk av SD-anlegg/FDV-system
 • Erfaring fra kunderettet virksomhet og innkjøp, herunder offentlig anskaffelse
 • Erfaring og interesse innen klima, energi og miljø
 • Erfaring fra prosjektledelse av byggeprosjekter
 • Fordel med erfaring og interesse for vannforsyning
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Opptatt av effektivitet og optimalisering
 • Målrettet, systematisk, og løsningsorientert
 • Selvstendig, engasjert og beslutningslojal
 • Evne til å skape gode relasjoner og samarbeid internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • Et godt og variert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behov
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig boliglån, pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1087 overingeniør, kr 517.700 – kr 600.200 . Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Rita Paulsen
Telefonnummer: 477 59 415
Ståle Helland
Telefonnummer: 977 78 014

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger