Driftsingeniør EBA Anleggsteknisk

Overingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse.

Forsvarets Stasjon i Vardø har ledig stilling som driftsingeniør innen EBA og vi søker deg som vil jobbe med drift og utvikling innen EBA. Hos oss vil du jobbe i team med andre med å drifte stasjonens bygg og anleggsteknisk infrastruktur. Du vil også få ditt eget ansvarsområde som du må følge opp. Stillingens hovedoppgave er å drifte stasjonens bygg og anleggsteknisk infrastruktur.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og utføre feilsøking, reparasjoner og vedlikehold av stasjonens sekundæranlegg samt andre anleggsdeler som tilhører fagområdet
 • Delta i installasjoner, modifikasjoner og test av utstyr, samt bidra i prosjektarbeid innen fagområdet
 • Utarbeide prosedyrer, holde dokumentasjon oppdatert og gi internopplæring innen fagområdet

Kvalifikasjoner

Må-krav

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand. -grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i norsk og engelsk
 • Førerkort kl. B

Ønsket-krav

 • Erfaring fra drift av større tekniske systemer, fortrinnsvis innen EBA/Drift
 • Førerkort klasse BE, Maskinfører M4 og truckførerbevis
 • Kjennskap til E-tjenestens virksomhet
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen kreves i tillegg følgende egenskaper: Gode samarbeidsevner, evne til å arbeid selvstendig og være strukturert.

Vi tilbyr

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.
 • Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
 • Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Vi tilbyr en årslønn innenfor spennet kr 563 500 - 714 000 [Lønnstrinn: 61-74] i stillingen som Overingeniør (kode:1087) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner. 

Det tilstås et kronetillegg på kr. 8 000 brutto pr år for arbeidssted Forsvarets stasjon Vardø og Forsvarets stasjon Vadsø.

Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. 

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 789 86 123

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger