Driftsingeniør - dagtid

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst på spennende utfordringer ved Bergen lufthavn, og vil du være med å drifte Avinors bygningsmasse?

Driftsingeniør ved Bergen lufthavn, har ansvar for driftsoppgaver innen bygg og tekniske installasjoner, og er med på å videreutvikle dagens løsninger i tråd med morgendagens behov. Formålet med stillingen er å støtte teamleder bygg med effektiv og god drift,  med vedlikehold av Avinors tekniske installasjoner, vedlikeholds- og utviklingsarbeid på byggeteknisk avdeling på lufthavnen, herunder oppfølging av myndighetspålagte tiltak, relatert til bygg og anlegg, og i samarbeid med enhetens øvrige driftsingeniører/planleggere sørge for en kosteffektiv drift.  

Arbeidsoppgavene består blant annet i:

 • utføre forebyggende vedlikeholdstiltak, samt korrigerende tiltak ved feil  
 • følge opp endringsarbeider og nye installasjoner
 • opplæring av egne og eksterne montører 
 • ivareta bestilling av materiell, eksterne leverandører og fakturakontroll  
 • ivareta fakturaunderlag på arbeider som skal viderefaktureres våre kunder, eksterne og interne  
 • garantibefaringer, garantioppfølging og oppfølging av reklamasjonsarbeider   
 • avfallshåndtering, oppfølging av returpunkter og spesialavfall  
 • energioppfølging, hovedområde innen VVS  
 • oppfølging av lufthavnens SD-systemer (superbruker) for å få en god og økonomisk drift av våre tekniske anlegg  
 • bruke Gat til bl.a. turnusplanlegging og Avinor sitt gjeldende FDV system (IFS)  

Ved behov kan arbeidsoppgavene endres.

Du må:  

 • ha relevant fagbrev eller høyskole/teknisk fagskole  
 • beherske datahjelpemidler som arbeidsverktøy  
 • ha førerkort klasse B  

Du bør ha:  

 • erfaring fra industri eller byggdrift  
 • gode norsk- og engelskkunnskaper  
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne  
 • gode samarbeidsevner  

Lang og bred erfaring innen fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning.  

Personlige egenskaper:  

Vi søker en medarbeider som ønsker å bidra til å sette kunden i fokus. Du må ha svært gode samarbeidsevner, være initiativrik og ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du tåle å arbeide under press i perioder og ved en eventuell krisesituasjon. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.  

Stillingen rapporterer til teamleder bygg. Du må forplikte deg til å gjennomføre de kurs og den opplæring Avinor ser som nødvendig for stillingen. Det kreves uttømmende politiattest (UPA). Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, og gode pensjons- og forsikringsvilkår.  

Annet

Nærmere opplysninger om stillingen, kan fås ved henvendelse til teamleder bygg Jarle Meland eller leder teknisk drift Runar Yndesdal. 

Bergen lufthavn er Norges nest største lufthavn, og har over 6 mill. passasjerer årlig og en omsetning på ca. 950 mill. kr. Ny terminal åpnet 17. august 2017 med en samlet kapasitet på 7,5 mill. passasjerer årlig. Mer informasjon finnes på www.avinor.no  

Kontaktpersoner

Jarle Andreas Meland
Teamleder bygg
Runar Yndesdal
Leder teknisk drift

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger