Driftsingeniør bygg og VVS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen innebærer ivaretakelse av T-banens infrastruktur innen bygg, stasjoner og bussholdeplasser samt ivaretakelse av at alt er i forsvarlig stand, og i samsvar med lover, forskrifter og øvrig offentlig regelverk. Du får være med i forskjellige prosjekter og drift i forprosjekteringen, under prosjektet, ved overtagelse og til slutt så har du et drifts-/ vedlikeholdsansvar.

Vi søker deg som liker forskjellige utfordringer og som samarbeider godt med andre.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Prosjekt:

 • Forprosjekt og prosjektering
 • Bygging
 • Vurdere behov for særskilte krav til FDV ift vedlikehold
 • Overtagelse
 • Tidlig driftsfase

Vedlikehold og drift:

 • Oppfølging av garantitid/avtaler
 • Tidlig driftsfase
 • Støttefunksjon til drift innen bygg og VVS
 • Oppdatere vedlikeholdsinstrukser
 • Samarbeide på tvers av faggrupper for at vi skal levere best mulig kvalitet

Kjøre mindre vedlikeholdsprosjekter

Krav til kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning på fagskole eller høyskolenivå, innen fagfeltet bygg og VVS. Revant og lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Relevant erfaring fra drift /vedlikehold
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Erfaring med FDV systemer.
 • Flytende engelsk og norsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å mestre og trives i et operativt nivå samt i prosjekt.
 • Resultatrettet og løsningsorientert.
 • Fleksibel og serviceorientert.
 • Gode evner til å kommunisere eksternt og internt på alle nivåer i organisasjonen.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Henvendelser om stillingen kan rettes til Khalid Krouti, avdelingsingeniør tlf 958 69 928

Søknad og CV sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem innen 19. januar. Kun søkere via vårt rekrutteringssystem vil bli vurdert.

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
HR/Rekruttering
Mobil: 975 96 270
Khalid Krouti
Avdelingsingeniør
Mobil: 958 69 928

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Akershus. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet i 2018 275 millioner passasjerer. Konsernet har om lag 3 800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner.