Driftsansvarlig brannmursystemer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Du vil ha en viktig rolle for operativ IT-sikkerhet som driftsansvarlig for brannmursystemer, og automatisert brannmursegmentering i vår IT-infrastruktur.

Statnetts IT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Det er fokus på utvikling av IT-sikkerhet, digital arkitektur, teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon, prosessering av store mengder sanntidsdata og utnyttelse av maskinlæring. I dette arbeidet er en stabil og fremtidsrettet IT-infrastruktur en nøkkel for å kunne lykkes.

Stillingen vil inngå i avdeling for IT-Infrastruktur i team for operativ sikkerhet.

Avdelingen har ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av all IT-Infrastruktur inkludert skytjenester og database med unntak av kommunikasjon som ligger under en annen avdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Drift av brannmur og tilhørende systemer
 • Etablering av segmentert/mikrosegmentert brannmurinfrastruktur ved hjelp av automatisering
 • Kvalitetssikring og implementering av brannmur regelsett
 • Bistå i feilsøking på tvers av applikasjon og IKT-infrastruktur
 • Trusseldeteksjon, håndtering og forebygging
 • Forvalte og videreutvikle løsningene for brannmur og segmentering/mikrosegmentering 

Kvalifikasjoner

 • Relevant bachelor- eller mastergrad. Mangel på høyere utdanning kan kompenseres gjennom relevant erfaring og kompetanse.
 • Det er fordelaktig med erfaring og kompetanse på:
  • Brannmur og tilhørende verktøy
  • God generell forståelse av TCP/IP nettverk
  • TCP/IP pakkesporing og verktøy
  • Ansible eller andre automatiseringsverktøy
  • Brannmurvirtualisering
  • Relevante sertifiseringer
  • Kjennskap til DevSecOps og Zero Trust
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt gode engelskkunnskaper
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, strukturert, løsnings- og utviklingsorientert
 • Du er selvstendig samtidig som du er en dyktig lagspiller
 • Du er motivert for å yte god service overfor brukerne av systemene
 • Du kommuniserer tydelig, åpent og effektivt
 • Du trives med å bidra til kunnskapsdeling
 • Du er praktisk anlagt
 • Du er faglig oppsøkende og initiativrik
 • Du er resultatorientert med gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et spennende og utviklende internt kompetansemiljø innenfor IT-infrastruktur
 • Gode utviklingsmuligheter i et stort og komplekst driftsmiljø
 • Fokus på kompetanseheving
 • Et godt, imøtekommende og trivelig arbeidsmiljø med stor faglig tyngde og bredde
 • Bidra til sikring og utviklingen av kritiske nasjonal infrastruktur
 • Deltagelse i en organisasjon som ser IT som et strategisk virkemiddel, som satser sterkt på IT og på mange områder ligger langt fremme i utviklingen
 • Hovedkontor få minutters gange fra Nydalen T-bane stasjon
 • Gode betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsinformasjon

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Espen Bertil Johansson
Avdelingsleder
Mobil: 951 24 712
Harald B. Kleppe
Systemarkitekt
Mobil: 922 44 323

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger