Drift og utvikling av Tolletatens IT-infrastrukturløsninger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten utvikles og forbedres med digitalisering som et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er satt i gang og nye er under planlegging. Etaten satser blant annet på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll.

Tolletaten søker en dyktig medarbeider (rådgiver/seniorrådgiver) som ønsker utfordrende arbeidsoppgaver i et stimulerende og hektisk fagmiljø, der vi har høye krav til leveransepresisjon og kvalitet. 

Du vil jobbe i infrastrukturseksjonen i IT-avdelingen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av rundt 1 900 arbeidsstasjoner og 1 500 Aix-/Windows-servere.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Daglig drift og forvaltning av etatens IT-infrastruktur, herunder servere, Identity Access Management (IAM) 
 • Tilrettelegge for nye miljøer i utvikling, test og produksjon 
 • Etablering og konfigurasjon av virtuelle servere 
 • Automatisering/konfigurasjonsstyring av IT-infrastrukturen 

Dine personlige egenskaper: 

 • kvalitets- og resultatorientert  
 • Interesse for og evne til å forstå helhet innen IT-infrastruktur  
 • Strukturert og selvstendig  
 • Evne og lyst til å tilegne deg kunnskap om nye produkter  
 • Gode samarbeidsevner 

Kvalifikasjoner: 

 • Ved tilsetting som seniorrådgiver gjelder krav til mastergrad innen IT. Bachelorgrad i kombinasjon med relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om mastergrad 
 • Ved tilsetting som rådgiver gjelder krav om bachelorgrad innen IT. Relevant arbeidserfaring inkludert 1-årig høyere utdanning kan kompensere for manglende bachelorgrad 
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i et større driftsmiljø 
 • Spisskompetanse innenfor ett eller flere relevante fagområder, som virtualisering, Linux, Openshift, VMware, IAM løsninger  
 • Det er en fordel med kompetanse innenfor DevOps, automatisering, konfigurasjonsstyring og dokumentasjon av infrastrukturløsninger  
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk 

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver kr 565 500 - 658 300 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • Utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling 
 • Godt kollegialt og sosialt miljø 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Du som ansettes må regne med etter hvert å gå inn i avdelingens beredskapsordning. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Kontaktpersoner

Dag L. Hage
Seniorrådgiver
Dag L. Hage
Seniorrådgiver

Hvem er Tolletaten ?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.