Drift og utvikling av Tolletatens IT-infrastrukturløsninger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten utvikles og forbedres med digitalisering som et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er satt i gang og nye er under planlegging. Etaten satser blant annet på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll.

Tolletaten søker en dyktig medarbeider (rådgiver/seniorrådgiver) som ønsker utfordrende arbeidsoppgaver i et stimulerende og hektisk fagmiljø, der vi har høye krav til leveransepresisjon og kvalitet. 

Du vil jobbe i infrastrukturseksjonen i IT-avdelingen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av rundt 1 900 arbeidsstasjoner og 1 500 Aix-/Windows-servere.  

Arbeidsoppgaver: 

 • Daglig drift og forvaltning av etatens IT-infrastruktur, herunder servere, Identity Access Management (IAM) 
 • Tilrettelegge for nye miljøer i utvikling, test og produksjon 
 • Etablering og konfigurasjon av virtuelle servere 
 • Automatisering/konfigurasjonsstyring av IT-infrastrukturen 

Dine personlige egenskaper: 

 • kvalitets- og resultatorientert  
 • Interesse for og evne til å forstå helhet innen IT-infrastruktur  
 • Strukturert og selvstendig  
 • Evne og lyst til å tilegne deg kunnskap om nye produkter  
 • Gode samarbeidsevner 

Kvalifikasjoner: 

 • Ved tilsetting som seniorrådgiver gjelder krav til mastergrad innen IT. Bachelorgrad i kombinasjon med relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om mastergrad 
 • Ved tilsetting som rådgiver gjelder krav om bachelorgrad innen IT. Relevant arbeidserfaring inkludert 1-årig høyere utdanning kan kompensere for manglende bachelorgrad 
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i et større driftsmiljø 
 • Spisskompetanse innenfor ett eller flere relevante fagområder, som virtualisering, Linux, Openshift, VMware, IAM løsninger  
 • Det er en fordel med kompetanse innenfor DevOps, automatisering, konfigurasjonsstyring og dokumentasjon av infrastrukturløsninger  
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk 

Vi tilbyr: 

 • Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver kr 565 500 - 658 300 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • Utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling 
 • Godt kollegialt og sosialt miljø 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Du som ansettes må regne med etter hvert å gå inn i avdelingens beredskapsordning. 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Kontaktpersoner

Dag L. Hage
Seniorrådgiver
Dag L. Hage
Seniorrådgiver

Hvem er Tolletaten ?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.