Drift- og prosjektstøtte elkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?

Område Øst har overordnet ansvar for drift, beredskap, korrektivt og forebyggende vedlikehold, samt for gjennomføring av tildelte prosjekter innen fornyelse og mindre investeringer på Østfoldbanen, Kongsvinger- og Gjøvikbanen .

Til avdelingen Teknisk operativ støtte ønsker vi en ingeniør til faglig utfordrende oppgaver innenfor fagområde kontaktledningsanlegg og høyspenningsanlegg. Du vil være områdets faglige ressurs innen matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledninger for overføring av elektrisk kraft til togene mm

Stillingen rapporterer til leder for Teknisk operativ støtte.

Stasjoneringssted: p.t. Oslo

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig støtte innenfor fagområde kontaktledningsanlegg og høyspenningsanlegg
 • Oppfølging av prosjektering, utførelse og dokumentasjon av arbeider i kontaktledningsanlegg og høyspenningsanlegg
 • Gjennomføre befaringer i samarbeid med Banesjefens organisasjon
 • Utarbeidelse av anbudsdokumentasjon
 • Teknisk bistand til prosjekter
 • Ajourhold og registrering i Banedata
 • Saksbehandlingsstøtte

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som ingeniør/sivilingeniør eller tilsvarende innenfor elkraft og/eller mekanikk. Lang og relevant erfaring innen jernbanefag, og/eller elektro og høyspenning kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig
 • Erfaring med eller kjennskap til bruk av AutoCAD
 • Kjennskap til driftsforskrifter/tekniske forskrifter er en fordel
 • Førerkort kl. B
 • Gode datakunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som har gode kommunikasjonsevner og kan samarbeide med andre på tvers av faggrupper. Du har høy faglig integritet, er selvstendig, strukturert og nøyaktig samtidig som du er målbevisst og løsningsorientert. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NOR sine etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell.

 

Vi tilbyr

Jernbanen i Norge og Europa er i en rivende utvikling, og du vil få være med på inspirerende prosjekter som former samfunnet. Du vil bli en del et miljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Vi ønsker at våre medarbeidere skal utvikle seg, og satser derfor på faglig utvikling og kompetansebygging. I tillegg kan vi tilby:

 • et godt arbeidsmiljø
 • frihet under ansvar
 • gode utviklingsmuligheter
 • p.t. personalbillett med NSB`s tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

 

Om du ønsker å reserve deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjonen ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Alexander Aronsen
Telefonnummer: (+47) 4788 3936
Jan Andre Prang
Telefonnummer: (+47) 916 69 452

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon