Drift- og anleggseininga ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig 100% fast stilling som ingeniør frå 01.07.2018. 

Ved drift- og anleggsaeininga er det ledig stilling som driftsingeniør med bakgrunn innan VA, kommunalteknikk eller byggfag. Avdelinga forvaltar kommunen sine eigedomar og kommunaltekniske anlegg og har 18 tilsette.

Arbeidsoppgåver:

 • Drift og vedlikehald av kommunal bygningsmasse og kommunaltekniske anlegg
 • Arbeidsleiar for andre tilsette
 • Saksførebuing til politiske organ
 • Administrativt arbeid med trafikksikring
 • Internkontroll, HMS og kvalitetssikring
 • Arbeid med ledningskartverk
 • Andre arbeidsoppgåver ved avdelinga

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning som ingeniør innan VA, kommunalteknikk eller byggfag. Nyutdanna som har relevant utdanning kan søkje. 
 • Relevant praksis er ein fordel
 • Initiativ og interesse for fagområdet og evne til å arbeida sjølvstendig
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til kartverktøy
 • Kjennskap til lovar og forskrifter innan fagområdet
 • Evne til å oppnå resultat og til å samarbeida med andre

Me kan tilby:

 • Interessant stilling og trivelege arbeidsforhold
 • Godtgjersle for bruk av eigen bil etter kommunalt regulativ
 • God pensjonsordning
 • Løn etter avtale 
 • Fleksibel arbeidstid

Søknad

Sveio kommune oppmodar alle våre søkjarar til å nytta vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/sveio - saksnr. 18/387

Treng du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Servicekontoret, Sveio kommune. Tlf: 53 74 80 00

Kontaktpersoner

Frederik Aalo Flood
Einingsleiar
Telefonnummer: (+47) 53 74 80 63