Drift eller utvikling? Ja takk, begge deler!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved teknologisk avdeling har vi en nyopprettet stilling som overingeniør innen utvikling og drift. Seksjonen søker nå etter en allsidig og dyktig medarbeider for drift og vedlikehold av våre operative systemer, som også skal delta i våre utviklingsprosjekter. I tillegg til å sørge for sikker og stabil drift av operative systemer, skal den vi søker bidra aktivt i PSTs teknologiske utviklingsarbeid.

 

Arbeidsoppgaver

Vår nye medarbeider vil få drifts- og vedlikeholdsansvar for komplekse og sammensatte systemer, og skal samtidig ha en viktig rolle i utviklingsprosjektene våre. Arbeidsoppgavene vil spenne over flere teknologiske felt, men ha hovedvekt på administrasjon og drift av servere, nettverk og lagringssystemer. Dokumentasjon, scripting, automatisering og monitorering vil være en sentral del av jobben.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

 

Kvalifikasjoner

Du må ha minimum tre års relevant høgskole-/universitetsutdannelse og god kunnskap om server- og nettverksdrift, systemintegrasjon og prosjektarbeid. Det kreves spisskompetanse eller erfaring fra minst tre av følgende emner:

  • Linux
  • Nettverk (DNS, VPN, brannmurer o.l.) 
  • Scripting
  • Active Directory
  • Dokumentasjon av komplekse systemer
  • SAN/Lagringsløsninger

 

Det stilles krav til gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

 

Egenskaper

Du er en person som har interesse for ny teknologi og dens muligheter og tilegner deg raskt ny kompetanse og deler den med andre. Du har gode samarbeidsevner og kan både lytte og gi gode råd til andre. Vi ønsker en medarbeider som er løsningsorientert og som arbeider selvstendig og strukturert. Du evner å jobbe med komplekse systemer og takler tidvis høyt tempo. 

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon. Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

 

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

Hos oss får du en spennende og utfordrende arbeidshverdag som består av både prosjektarbeid og rutinemessige oppgaver. Arbeidet er ofte teambasert, men det gis stor frihet i utførelsen. Stillingen er utfordrende, men gir samtidig gode muligheter for å jobbe med ny teknologi i samarbeid med utviklere og brukere i hele organisasjonen. Vi har i tillegg et godt arbeidsmiljø med høyt kompetente medarbeidere med svært variert bakgrunn.

Blir du ansatt i stillingen, vil du få en årslønn innenfor spennet kr 512 700-623 900 som overingeniør (SKO 1087). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Vi tilbyr også en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

 

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kvinner oppfordres spesielt til å søke denne stillingen.

Søknadsbrev og CV sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, og bekreftede kopier av vitnemål og attester må da tas med.

Det må påregnes testing av fagkunnskaper og personlig egnethet. Du må også være villig til å gi informasjon om deg selv og dine nærmeste for å kunne sikkerhetsklareres for stillingen. 

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Kontaktpersoner

Asle Ivar Johnsen
Telefonnummer: 23 30 50 00

Hvem er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) -?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Politiets sikkerheitsteneste (PST) er den nasjonale sikkerheits- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.