Drift av søketeknologi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten forbedrer sin evne til å fornye IKT-infrastruktur og hurtigere levere IT-tjenester.

Ved Etterretningstjenesten er det ledig stilling som overingeniør/ senioringeniør. Stillingens hovedoppgave vil være utvikling, innføring og drift av ny søketeknologi.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, designe, utvikle og innføre ny søketeknologi og integrasjoner med tilstøtende systemer
 • Gi råd ved utvikling av eksisterende og ny eller fremtidig søkearkitektur
 • Drift av søketeknologi og integrasjoner med tilstøtende systemer

 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen IKT eller informatikk. I særskilte tilfeller kan manglende formell utdanning, utover 1-årig IKT-utdanning ved universitet eller høgskole, kompenseres med relevant erfaring og relevant etterutdanning
 • Erfaring fra drift av søketeknologi

 

Det er ønskelig med:

 • Utdanning knyttet til utvikling eller drift av søketeknologi
 • Utdanning innen objektorientert programmering

 

Det er videre ønskelig med erfaring fra:

 • Utvikling eller drift av Fast ESP, Solr eller Elasticsearch
 • Programmering i Java eller Python
 • Tilrettelegging for ulike typer tilgangskontroll i søkeløsninger
 • Utvikling eller bruk av ETL og tilstøtende verktøy

 

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man kun kan inneha norsk statsborgerskap
 • Søkeren må ha gode språkkunnskaper i engelsk

 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf Lov om personell i Forsvaret. Dette innebærer krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er tillagt disponeringsplikt.

 

Egenskaper

Personlige egenskaper som god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsevne, samt evne til å ta initiativ og se løsninger vektlegges ved tilsetting.

 

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1087) I lønnstrinn 62-71/ 537 700 - 638 700 brutto pr år eller senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 68-76 / kr 600 200 - 704 800 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken "søk her". Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

 

For generell informasjon om Etterretningstjenesten klikk her.

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger