Drift av datasenter og virtualiseringsteknologi

IT-ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kartverkets IT-avdeling har et stort fagmiljø med 90 personer lokalisert på Hønefoss og i Stavanger. Avdelingen har det totale ansvaret for IT i Kartverket, herunder strategi, IT-arkitektur, standardisering, utvikling av egne programmer, applikasjonsdrift og drift av infrastruktur. Et stort og faglig tungt IT-miljø gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Seksjon for drift av IT-infrastruktur ønsker å øke bemanningen med en ny stilling for å styrke serverinfrastrukturteamet. Seksjonen har i dag 20 ansatte på Hønefoss og fagansvar for fem ansatte i Stavanger.

Vårt ansvarsområde er å bygge, drifte og overvåke felles IT-infrastruktur for hele Kartverket. Dette omfatter datasenter- og klientinfrastruktur. Vi har blant annet drift av Vmware, lagring, backup, serverplattform (Windows og Linux), nettverk og databaser. Vi har også en stor sentraladministrert Windowsbasert PC-park med både fysiske og virtuelle PCer samt et terminalservermiljø. Ut over dette har seksjonen ansvaret for sikkerhetsløsninger i infrastrukturen.

Den nye stillingen sorterer under team for drift av serverinfrastruktur. Teamet har ansvar og oppgaver knyttet til drift av egne datasentre på Hønefoss og i Stavanger. Teamet håndterer blant annet serverplattform, lagring, backup og VMware virtualiseringsplattform med stort fokus på automatisering, driftskontinuitet, katastrofesikring og software defined datacenter. Driftsmiljøet består av fire datasentre, omkring 70 ESXi-servere, 1000 virtuelle servere og 10 petabyte brutto disk. Daglig sjekk av backup og administrasjon av taper og diskløsninger for backup rullerer på ukesbasis mellom tre personer i teamet.

Stillingen krever sikkerhetsklarering. Vi forutsetter derfor at vi får nødvendige personopplysninger til det formålet. 

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for drift av backupløsning basert på Veeam
 • Hovedansvar for sikring av data
 • Hovedansvar for administrasjon av diskløsninger til backup og store tapebibliotek i løsningen
 • Bidra som teknisk ressurs på øvrige fagfelt som tilligger teamet
 • Ta del i større prosjekter i teamet med tilhørende planlegging, koordinering, sikring, testing og problemløsing
 • Mulighet for andre IT-driftsoppgaver avhengig av kvalifikasjoner

 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Relevant arbeidserfaring blir vektlagt og kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Det kreves god kompetanse på og praktisk erfaring med backupløsninger for virtuelle plattformer
 • Det kreves god kompetanse på og praktisk erfaring med backup til disk, tapebibliotek og tapeteknologi
 • Det kreves praktisk erfaring med VMware og/eller andre tyngre plattformer for datasentervirtualisering
 • Det kreves gode språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring med Veeam og VMware
 • Det er ønskelig med god linuxkompetanse, kompetanse på SAN, lagringsløsninger og software defined storage
 • Det er også ønskelig med god kompetanse på serverteknologi samt generell driftserfaring fra større IT-miljø(er)

 

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • IT

  

Egenskaper

 • Du må ha evne til å jobbe strukturert og selvstendig i en hverdag preget av høyt tempo
 • Du må være kvalitets- og løsningsorientert og generelt være en problemløser
 • Du må ha lyst til å lære, lyst til å utvikle deg og lyst til å bidra positivt inn i et godt IT-miljø
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og godt humør vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • Stillingen lønnes som overingeniør, kode 1087, fra kr 459 100 - kr 548 200 eller senioringeniør, kode 1181, fra kr 499 600 - kr 638 700 ut i fra søkerens utdanning og erfaring
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for å søke boliglån i Statens pensjonskasse
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannelse-, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.
 • Kartverket er en IA-virksomhet, som blant annet betyr at vi tilrettelegger på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Kontaktpersoner

Geir Johnsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 32 11 84 28

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger