Dokumentstyringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker nå en dokumentstyringsleder til spennende og utfordrende oppgaver i et av Norges største samferdselsprosjekt innenfor jernbane og veg.

Du vil få ansvar for å lede og videreutvikle arbeidet med dokumentstyring i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Stillingen inngår i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 og vil i det daglige forholde seg til prosjektstyringsleder her. Personalansvar og faglig koordineringssansvar vil ligge hos leder dokumentstyring i Utbyggingsdivisjonen.

Divisjonen Utbygging er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og hele InterCity utbyggingen.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. I tillegg skal dette prosjektet knytte øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med underkant av en time.

Arbeidssted: moderne lokaler sentralt i Sandvika.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for dokumentstyring i prosjektet
 • Gi prosjektet faglig bistand i bruk av verktøy, rutiner og instrukser i dokumentstyring
 • Vedlikehold av system for dokumentstyring (teknisk og administrativ dokumentasjon)
 • Etablering og vedlikehold av teknisk prosjektarkiv i ProArc
 • Etablering og vedlikehold av prosjekthotell/samhandlingsløsning
 • Rapportering for prosjektets månedsrapport
 • Kvalitetssikring av all teknisk dokumentasjon
 • Påse at overordnede krav/regelverk innenfor fagområdet etterleves
 • Kontakt med rådgiver/leverandør og entreprenør for optimal dokumentbehandling
 • Oppfølging av byggherrens styringsdokumentasjon og prosedyrer
 • Generell prosjektstøtte gjennom prosjektfasene
 • I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå innen dokumentkontroll
 • Erfaring innen teknisk dokumenthåndtering fra byggherreorganisasjon
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til programmer som ProArc, Public 360 og Byggeweb
 • Erfaring fra FDV og overlevering til drift
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Initiativrik og effektiv
 • Strukturert
 • Liker å ta ansvar
 • Faglig nysgjerrig og oppdatert på eget fagfelt
 • Åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Trygve Gillebo

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon