Dokumentstyrer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I gjeldende Nasjonal transportplan er det lagt opp til at Intercity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdigstilt til 2024, og hele IC-nettet skal planlegges med sikte på sluttføring innen 2030. Gjennom IC-satsingen bygges moderne jernbane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Velfungerende knutepunkter skal utvikles i samarbeid med andre aktører, slik at de reisende ellers får størst mulig nytt av satsingen.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang og du har muligheten til å være med!

Bane NOR står for planlegging og bygging av Intercity-strekningene. Intercity-prosjektets oppgave er å sørge for effektiv planlegging av 230 kilometer moderne dobbelsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens.

Vi søker dokumentstyrer til Plan og utredning. Stillingen rapporterer til stabs- og prosjekteringsleder. Arbeidssted Oslo.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta dokumentstyring i prosjektet
 • Ansvar for å overvåke og kontrollere at prosjektets dokumenter og tekniske data er i henhold til krav
 • Rådgivning, opplæring og støtte innenfor teknisk og administrativ dokumentstyring
 • Kvalitetssikring av all teknisk dokumentasjon
 • Påse at overordnet krav/regelverk innenfor fagområdet etterleves
 • Kontakt med rådgiver/leverandør og entreprenør for optimal dokumentbehandling
 • Vedlikehold av samhandlingsrom/prosjekthotell
 • Oppfølging av byggherrens styringsdokumentasjon og prosedyrer
 • Generell prosjektstøtte gjennom planleggingsfasen
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Lang erfaring innen dokumenthåndtering som styrer, rådgiver eller LCI
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør
 • God teknisk innsikt og erfaring med verktøy som ProArc, Public 360, eSAM og Prosjekthotell. Fordel med erfaring med vedlikehold og programmering i eRoom
 • Fordel med erfaring med BIM
 • Gode norsk- og engelsk kunnskaper
Personlige egenskaper
 • Som dokumentstyrer er du nøyaktig, strukturert og kvalitetsbevisst. Du må ha et trenet øye for detaljer vedrørende dokumentasjon og erfaring til å vite hva som er viktig å fokusere på i et prosjekt. Erfaring fra jernbane er en fordel.
 • Det er viktig at du er empatisk og serviceorientert og at du liker jobbe selvstendig og i team
 • Prosjektet har mange ulike faggrupper og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, være positiv og i stand til å samarbeide med mange forskjellige mennesker
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • P.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Bjørn Morten Kamonen Eek
Telefonnummer: 951 06 175

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon