Dokumentstyrer Sørli-Åkersvika

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Sørli - Åkersvika har nå behov for dokumentstyrer.

Stasjoneringssted vil være Oslo, deretter Tangen/Stange.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre formelt mottak og distribusjon av teknisk dokumentasjon i prosjekthotellet
 • Igangsetting av arbeidsflyter i ProArc
 • Påse at prosjekthotell snakker med ProArc i de databaser hvor dette trengs (sikre automatisk oppretting av dokument profiler etc i ProArc)
 • Påse formell samhandling og at tekniske dokumenter utføres i henhold til krav
 • Sikre at tekniske dokumenter er leverte iht. PDP
 • Gi prosjektet faglig rådgiving, opplæring og bistand i bruk av verktøy, rutiner og instrukser i dokumentstyring
 • Etablering og vedlikehold av system for dokumentstyring teknisk (ProArc) og administrativ dokumentasjon (Saksrom).
 • Etablering og vedlikehold av prosjekthotell
 • Utarbeide prosedyrer (f.eks. PDP), bruksanvisninger og lignende for dokumentstyring
 • Etablere og vedlikeholde intern dokumentplan
 • Etablere rutiner mot rådgiver/leverandør for optimal dokumenthåndtering
 • Følge styringssystem, prosjektenes egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk (Bla annet Teknisk regelverk og relevante STYer)
 • I tillegg til nevnte oppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på høgskole-/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • Minimum 7-10 års praktisk erfaring som dokumentstyrer
 • Bred erfaring med verktøy som ProArc, Prosjekthotell, Public 360 (Saksrom) samt Office produktene
 • God kjennskap til offentlige saksbehandlingsregler
 • Fordel med kjennskap til Offentlighetsloven, Forvaltningsloven og Arkivloven

Personlige egenskaper

 • Gode evner til å samarbeide og formidle
 • Nøyaktighet og kvalitetsbevisst
 • God IT forståelse
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode norskkunnskaper
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Anita Stenseng
Telefonnummer: 924 11 158

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon