Dokumentstyrer ERTMS Onboard

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli digitalisert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt. ERTMS programmet har herunder et delansvar for å tilrettelegge for utrustning av den eksisterende flåte av rullende materiell som i dag trafikkerer det nasjonale jernbanenettet.

Prosjektet ERTMS Onboard skal lede og koordinere plan-, strategi- og implementeringsarbeidet knyttet til ERTMS i rullende materiell (tog/kjøretøy). ERTMS Onboard har på vegne av de ulike jernbaneforetakene, etablert avtaler med leverandør om leveranse og support av ERTMS ombordutstyr. Gjennom disse avtalene skal prosjektet være ansvarlig for utvikling og verifisering av ombordsystemet. I tillegg har ERTMS Onboard et overordnet koordineringsansvar for å sikre at den videre utrullingen hos kjøretøyeierne går i henhold til vedtatte nasjonale planer for ERTMS-innføring på de ulike banestrekninger.

Som dokumentstyrer har du ansvar for at prosjektet har fungerende rutiner for sikker og effektiv dokumentasjonsflyt, internt og mot eksterne parter. Rollen innebærer også hands on dokumentkontroll-oppgaver. ERTMS-programmet er i ferd med å innføre nye verktøy for automatisk overføring av metadata og dokumenter, og du vil få en viktig rolle i implementeringen av disse.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjektet
 • Etablere, implementere og vedlikeholde gode rutiner for styring av teknisk og administrativ dokumentasjon, samt påse at disse etterleves
 • Sikre god og effektiv informasjonsflyt mellom prosjektet og eksterne parter (kjøretøyseiere)
 • Lære opp og veilede prosjektmedlemmer og kontraktør i bruk av eksisterende verktøy og metode for kontroll med metadata
 • Aktivt bistå med implementeringen av nye verktøy og tilhørende metode
 • Ansvar for at prosjektets maler holdes oppdatert i henhold til krav til endringsstyring
 • Rapportere status og fremdrift på teknisk dokumentasjon
 • Ha jevnlig kontakt med kontraktør
 • Tilrettelegge for overlevering av FDV dokumentasjon

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole (for eksempel IT-relaterte fag, ingeniørfag, bibliotek-og informasjonsvitenskap). Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med styring av teknisk dokumentasjon, inkludert overlevering, i store prosjekter/program med flere leverandører
 • God prosjektforståelse
 • Erfaring med bruk av elektroniske dokumenthåndteringssystemer (ProArc, SAP eller liknende)
 • Ferdigheter i Office, spesielt Excel
 • Meget gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

Det vil være en fordel at du har:

 • Interesse for ny teknologi innen informasjonshåndtering
 • Erfaring fra informasjonshåndtering knyttet til produktstruktur
 • Kjennskap til konfigurasjonsstyring av dokumentasjon knyttet til IT-systemer
 • Erfaring fra styring av teknisk dokumentasjon i offentlig forvaltning, bygg og anlegg eller forsvaret
 • Kjennskap til bruk av prosjekthotell (for eksempel eRoom)

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med fokus på å bistå programmet i måloppnåelse
 • Endringsvillig og jobber proaktivt
 • En person med evne til å håndtere komplekse organisatoriske og tekniske grensesnitt
 • Tydelig i kommunikasjon internt i egen gruppe, på tvers av programmet og mot andre interessenter i og utenfor organisasjonen
 • Samarbeidsorientert og med evne til å skape godt samarbeidsklima og å motivere medarbeidere
 • Proaktiv, med høy arbeidskapasitet og evne til å raskt sette seg inn i komplekse problemstillinger

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Forsikrings og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Kerstin Dahl
Telefonnummer: (+47) 40483023

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon