Dokumentkontroller

Stillingsbeskrivelse

Vi inviterer deg til å ta i bruk din kompetanse i en stilling hvor du vil sørge for løpende håndtering og kontroll av tekniske dokumenter samt være ansvarlig for leveranse av sluttdokumentasjon i prosjektet. For denne rollen trenger du utdanning og erfaring innen dokumentkontroll eller kvalitetsledelse, med mer enn 7 års erfaring. Er du vår nye Dokumentkontroller? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds

Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår avdeling for Samferdsel, veg og bane

Som vår nye Dokumentkontroller blir du en del av et større, tverrfaglig prosjekteringsmiljø som også inkluderer flere dokumentkontrollere.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Oppbygging av kontrollsystem
 • Ha forståelse for og kjennskap til oppbygging av arkiv og gjenfinning
 • Oppfølging mot kunde og leverandører i prosjektet
 • Mottak, registering, arkivering og distribuering av teknisk informasjon
 • Sette sammen og overlevere sluttdokumentasjon, herunder tekniske dokumenter og FDV-dokumentasjon
 • Kvalitetssikring av all teknisk dokumentasjon
 • Sikre effektiv dokumentflyt i prosjektet og opprettholde dokumentregister
 • Vedlikehold av samhandlingsrom og prosjekthotell
 • Generell prosjektstøtte gjennom deler av prosjekteringsfasen og gjennomføringsfasen

Vi støtter den faglige utviklingen din

Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

 • Relevant utdanning og erfaring innenfor dokumentkontroll eller kvalitetsledelse
 • Gode kommunikasjonsevner, må kunne norsk flytende og god engelsk
 • God kjennskap til Pims.
 • Mer enn 7 års erfaring som dokumentkontroller

I denne rollen vil det være en fordel om du også har erfaring fra prosjektorganisasjon som dokumentkontroller.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon 

Rambølls 3200 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du

Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 31.05.2020..

Har du spørsmål?

Kontakt Hanne Engh Sønstabø mob: +47 984 29 917 mail: hanne.sonstabo@ramboll.no

Kontaktpersoner

Hanne Engh Sønstabø
Telefonnummer: +47 98429917

Hvem er Rambøll?

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1500 medarbeidere fordelt på 16 kontorer og internasjonalt har vi totalt 15 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare - hver dag!

Les mer om Rambøll og se flere ledige stillinger