Dokumentkontroller

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Teknisk informasjon og dokumentasjon (TID) bidrar til digitalisering av Bane NOR ved å forbedre dagens prosesser ogverktøy for håndtering av teknisk informasjon og dokumentasjon, samt ved ålevere kompetente ressurser til bestillere i divisjonen. Vi søker etter endokumentkontroller som kan hjelpe oss med å håndtere teknisk dokumentasjon sominngår i flere prosesser med ulike krav, i en organisasjon i stadig endring.

Arbeidsoppgaver

 • sikre god datakvalitet i organisasjonens dokumenthåndteringssystemer
 • kvalitetssikre dokumentasjon med hensikt på metadata, korrekt bruk av maler og andre krav
 • følge opp dokumenteiere på milepæler og andre frister
 • rapportere status og fremdrift til bestiller
 • ha jevnlig kontakt med kontraktør
 • sikre effektiv og nøyaktig utveksling av informasjon og dokumentasjon mot kontraktør
 • lære opp brukere i rutiner for håndtering av teknisk dokumentasjon, samt korrekt og effektiv bruk av systemer
 • bistå i implementering av nye arbeidsmåter, inkludert innføring av nye systemer

Ønskede kvalifikasjoner

 • lang erfaring med teknisk dokumentkontroll, inkludert overlevering til FDV
 • god prosjektforståelse
 • erfaring med bruk av elektroniske dokumenthåndteringssystemer (ProArc, SAP eller liknende)
 • gode ferdigheter i Office, spesielt Excel
 • gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har:  

 • erfaring fra dokumentkontroll i offentlig forvaltning, bygg og anlegg eller infrastrukturprosjekter
 • erfaring med dokumenthåndtering underlagt høye krav til sikkerhet
 • kjennskap til bruk av prosjekthotell (for eksempel eRoom)

Personlige egenskaper

 • nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • endringsvillig og jobber proaktivt
 • samarbeidsorientert og med evne til å skape godt samarbeidsklima og å motivere medarbeidere
 • evne til å håndtere høyt tempo og uforutsigbarhet

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet til å både påvirke og utvikle arbeidsprosesser og verktøy
 • gode utviklingsmuligheter
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på Vys tog

Kontaktpersoner

Kerstin Dahl
Telefonnummer: 40483023

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger