Dokumentkontroller

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Teknisk dokumentasjon i Teknisk avdeling skal sørge for at dokumentasjon innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) alltid er 100% oppdatert og tilgjengelig på ett sted - for alle. Dokumentkontroll bidrar til å tilfredsstille kravet til sikker jernbane, og muliggjør drift og vedlikehold på en effektiv måte.

For å ivareta våre oppgaver trenger vi 15 nye medarbeidere fordelt slik:

Enheten Teknisk dokumentasjon Dokumentstyring Drift

 • inntil 8 dokumentkontrollere i fast stilling
 • inntil 4 junior dokumentkontrollere i midlertidig stilling (18 mnd).

Enheten Teknisk dokumentasjon Dokumentstyring prosjekter

 • inntil 3 dokumentkontrollere i midlertidig stilling (18 mnd)

Som dokumentkontroller vil du ha som hovedoppgave å forvalte teknisk FDV-dokumentasjon i samarbeide med infrastruktureier og prosjekter i Bane NOR. Det innbefatter oppdatering, mottak og arkivfaglig kvalitetskontroll av teknisk FDV-dokumentasjon fra linjeorganisasjon og prosjekter.

Arbeidssted

Primærarbeidssted er Oslo, men det er også aktuelt å ha dokumentkontrollere på følgende steder: Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand eller Drammen. Oppgi ønsket arbeidssted og hvilken av stillingene (junior dokumentkontroller eller dokumentkontroller) du søker på i søknadsteksten.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og vedlikeholde en positiv dialog og kontakt med kunder
 • Håndtere elektroniske prosjektleveranser og bidra til videreutvikling og oppdatering av rutiner
 • Sende og følge opp dokumentasjon på arbeidsflyt
 • Veilede brukere og kvalitetssikre data i ProArc
 • Følge opp etterlevelse av rutiner og prosedyrer for teknisk dokumenthåndtering i Bane NOR

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning (Administrasjon / Arkivfaglig el)
 • Arbeidserfaring med dokumentasjonsansvar kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Erfaring med bruk av ProArc, Sharepoint, Maximo og Autocad eller tilsvarende
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Tilsvarende arbeid vil vektlegges

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er strukturert, ryddig, og nøyaktig
 • Du er ansvarsbevisst, service- og løsningsorientert
 • Det er viktig at du jobber effektivt og at du håndterer tidsfrister
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer og verdier

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode pensjonsordninger
 • Opplæring
 • Et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett eller strekningsbillett på NSBs tog
 • Oppstartsdato etter avtale

Kontaktpersoner

Gaute Vikøren
Telefonnummer: +4741201709
Kjartan Reithaug
Telefonnummer: +4792097555

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon