Dokumentkontroller i Bergen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Område Vest søker en ryddig og ansvarsbevisst dokumentkontroller

Område Vest har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av bl.a. Bergensbanen og Flåmsbana.

Stillingen rapporterer til leder for Teknisk operativ støtte og arbeidssted er Bergen.

 

Arbeidsoppgaver

 • innhente, kvalitetssikre og registrere dokumentasjon og være et koordinerende ledd i forhold til FDV-dokumentasjon
 • være pådriver og aktivt bistå i dokumentasjonsprosesser
 • sikre at rutiner og prosedyrer for teknisk dokumenthåndtering følges
 • gi faglig og praktisk bistand i bruk av verktøy, rutiner, instrukser o.l.
 • bidra til kontinuerlig forbedring innen fagfeltet
 • utføre endringer på eksisterende anleggsdokumentasjon
 • arbeide systematisk og være en pådriver i arbeidet med å bedre kvaliteten på innholdet i vedlikeholdstyringssystemene
 • andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • arbeidserfaring med dokumentasjonsansvar kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • vesentlig erfaring med ProArc vektlegges
 • erfaring med bruk av Sharepoint, Maximo og Autocad eller tilsvarende er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er engasjert, ryddig og nøyaktig. Du er ansvarsbevisst, serviceorientert, positiv og løsningsorientert, du er strukturert og du leverer til riktig tid. Det er viktig at du jobber effektivt og at du i perioder tåler tidspress.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer og verdiene åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

I tillegg kan vi tilby:

 • gode utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø
 • personalbillett med NSBs tog
 • pensjon og gruppelivsforsikring

 

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Tor Olav Eriksen
Telefonnummer: Mob. 916 56 157

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon