Dokumentkontroller Drammen

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er et statlig foretak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Divisjon Utbygging er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for utredning, planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity-utbyggingen mfl. Stillingen som Dokumentkontroller er en del av Dokumentstyring i Utbyggingsdivisjonen.

Dokumentstyringsseksjonen består i dag av en Leder for Dokumentstyring i stab og alle FDV koordinatorer, FDV ledere, Dokumentstyrere og Dokumentstyringsledere som er en del av prosjektorganisasjonene til de store prosjektene Bane NOR Utbygging gjennomfører Arbeidssted er Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta daglig dokumentkontrollrutiner
 • Formelle mottak og kontroll av teknisk dokumentasjon
 • Gi faglig bistand i bruk av verktøy, instrukser og rutiner innen fagområdet
 • Registrering av mottatt administrativ dokumentasjon i Public 360
 • Oppfølging av teknisk dokumentasjon fra leverandører
 • Rapportering fra leverandører (planlagt dokumentasjon og oppfølging av mottatt dokumentasjon)
 • Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert i BaneNORs Styringssystem og regelverk
 • Registrering og vedlikehold i ProArc, Public 360, Arbeidsrom og prosjekthotell
 • Andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • God erfaring som dokumentkontroller/dokumentstyrer/arkivar med erfaring fra byggebransjen
 • God IKT-forståelse og kunnskap om systemløsninger for teknisk dokumenthåndtering og dokumentkontroll
 • God erfaring og kunnskap i bruk av ProArc, prosjekthotelløsninger, Adobe samt MS-Office verktøy
 • Kjennskap til Maximo/BaneData, AutoCad, SharePoint, Saksrom/Public 360 og Byggeweb ønskes
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er strukturert, ryddig og nøyaktig
 • Du er serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert
 • Det er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og er god på å kommunisere og formidle kunnskap
 • Du må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med VYs tog

Kontaktpersoner

Steinar Øien
Leder Dokumentstyring
Telefonnummer: 90178188

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger