Dokumentkontroll

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor igjennom Moss på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss.
Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er høst 2019. De første togene skal etter planen gå i desember 2024.
Nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss – Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise (NTK 15) med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale (NTK 07). Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta daglig dokumentkontrollrutiner
 • Formelle mottak og kontroll av teknisk dokumentasjon
 • Gi faglig bistand i bruk av verktøy, instrukser og rutiner innen fagområdet
 • Registrering av mottatt administrativ dokumentasjon i Saksrom (Public 360)
 • Oppfølging av teknisk dokumentasjon fra leverandører
 • Rapportering fra leverandører (planlagt dokumentasjon og oppfølging av mottatt dokumentasjon)
 • Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert i BaneNORs Styringssystem og regelverk
 • Registrering og vedlikehold i ProArc, Saksrom, Arbeidsrom og prosjekthotell
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • God erfaring som dokumentkontroller/dokumentstyrer/arkivar med erfaring fra byggebransjen.
 • God IKT-forståelse og kunnskap om systemløsninger for teknisk dokumenthåndtering og dokumentkontroll
 • God erfaring og kunnskap i bruk av ProArc, prosjekthotelløsninger, Adobe samt MS-Office verktøy
 • Ønskelig med kjennskap til Maximo/BaneData, AutoCad, SharePoint, Saksrom/Public 360 og Byggeweb
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som er strukturert, ryddig og nøyaktig
 • Du er serviceinnstilt, positiv og løsningsorientert
 • Det er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og er god på å kommunisere og formidle kunnskap
 • Du må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons
 • og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Kaja Eidet Eikeland
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 468 63 913
Tron Skarpenes
Partner Assessit
Telefonnummer: (+47) 932 51 103

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon