Divisjonsdirektør/Revisjonssjef IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juni, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Finansbransjen står midt oppe i en stor transformasjon, og DNB må tilpasse seg markedssituasjon og rammebetingelser i rask endring. Konsernrevisjonen rapporterer direkte til styret og vår viktigste oppgave er å påse at DNB-konsernet drives forsvarlig i henhold til lover, forskrifter og vedtatte retningslinjer.

Konsernrevisjonen i DNB har i dag drøyt 40 ansatte og er blant landets fremste fagmiljøer innen operasjonell revisjon. Vi har innsikt i hvordan ett av Norges største konsern drives, fra styret og konsernledelsen, til avdelinger og prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Vi representerer et område der kompetanseheving er høyt prioritert både i form av tid og penger, og vi har samlet svært stor bredde i vår kompetanse.

Revisjonssjef Støtteområder har ansvaret for revisjon innen områdene IT og Operations, VIPPS og Betalingsformidling. Rollen vil ha ansvaret for å følge opp et av Norges største IT-miljøer med et bredt spekter av teknologier, noen av Norge fremste fageksperter og noen av verdens største IT-leverandører. Du vil inngå i et lederkollegium med høy kompetanse og god takhøyde for faglig sparring.

I en verden i rask endring er revisjonssjefen en viktig pådriver til å bidra til forbedringer på tvers av forretningsområder og støtteområder. Du må derfor være løsningsfokusert og kvalitetsbevisst. Dette krever fokus på kontinuerlig læring og kompetanseutvikling for både egen del og for dine medarbeidere. På områder hvor vi ikke har tilstrekkelig faglig kompetanse i egen avdeling henter vi inn spisskompetanse fra eksterne miljøer. I rollen som kundeansvarlig for divisjonens ansvarsområder er det viktig å være robust og tørre å utfordre, i smart kombinasjon med diplomatiske ferdigheter og god rolleforståelse. Du må ha solid strategisk og forretningsmessig forståelse for IT og digitalisering. Konsernrevisjonen rapporterer til styret og konsernledelsen, og du må ha svært gode kommunikasjons-, formidlings- og formuleringsevner, på både norsk og engelsk.

 

Vi søker en person med bred erfaring fra krevende IT-driftsmiljøer. Du må ha god oversikt og kompetanse på fagfeltet, kombinert med gode resultater fra krevende prosjektledelse. Revisjonsfaglig kompetanse er ønskelig, men det er ikke påkrevd. Vi ser gjerne at du har ledererfaring, men manglende erfaring fra linjeledelse kan kompenseres med solide personlige lederegenskaper.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, faglig dyktige og hyggelige kolleger i et aktivt og sosialt miljø. I DNB er vi opptatt av å kunne kombinere jobb med familieliv, og vi tror en god balanse på dette området skaper de beste resultatene på sikt.

En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter. Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vår visjon "Vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden" er retningsgivende for oss i DNB på alle nivåer. For å dekke konsernets behov, trenger vi medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Trives du med å sette kunden i fokus, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre; Hjelpsom, profesjonell og initiativrik – kan du passe godt inn hos oss.

 

Bakgrunnssjekk: DNB foretar bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av HireRight. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren, og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

For stillinger som krever autorisasjon og/eller godkjenning av egnethet, forutsettes politiattest fremlagt.

Kontaktpersoner

Tove Gartland
Rådgiver, Assessit
E-postadresse: tga@assessit.no
Telefonnummer: (+47) 958 99 755
Trine Bjertnes Tangen
Rådgiver, Assessit
E-postadresse: tbt@assessit.no
Telefonnummer: (+47) 905 53 525