Distriktssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til Tilsynsavdelingen i Justervesenet søkes det distriktssjef til Distriktskontor Midt-Norge.

Distriktssjefen er ansvarlig for daglig ledelse og drift av distriktskontoret, og har personalansvar for de ansatte ved kontoret. Distriktskontoret er lokalisert på Tiller i Trondheim og gjennomfører tilsynsvirksomhet i Midt-Norge. Kontoret har for tiden fem medarbeidere.

 

Vi ønsker en medarbeider som har:

  • høyere utdanning innenfor teknologi, realfag, forvaltning eller lignende. 
  • relevant erfaring og kan vise til gode resultater 
  • er utviklingsorientert 
  • har god kommunikasjonsevne og god skriftlig fremstillingsevne 

Relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning.

 

Vi kan tilby:

  • en arbeidsplass under utvikling med et viktig samfunnsoppdrag 
  • interessante arbeidsoppgaver overfor store deler av næringslivet 
  • et uformelt og godt arbeidsmiljø
  • fleksitidsordning 
  • medlemskap i Statens pensjonskasse 

 

Stillingen lønnes som overingeniør eller senioringeniør; kr 520 000 til kr 680 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. Det må påregnes reiseaktivitet i stillingen. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvali?serte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Nærmere opplysninger om stillingen ved avdelingsdirektør Nils Magnar Thomassen eller underdirektør Robert Hughes, telefon 64 84 84 84.

Send elektronisk søknad/CV via knappen søk stillingen på denne siden. Vi ønsker at du i tillegg vedlegger kopi av vitnemål fra høyeste formelle utdanning. Har du problemer med å sende elektronisk søknad, ta kontakt med Jobbnorges kundeservice tlf. 75 54 22 20. Jobbnorge-ID: 148082, Søknadsfrist: 25.02.2018, Intern ID: TS 18-1

Hvem er Justervesenet?

Justervesenet er statlig tilsynsmyndighet og et nasjonalt kompetansesenter innen måleteknikk, underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Justervesenet har ansvar for at Norge har en måleteknisk infrastruktur med nasjonal og internasjonal tillit. Vi er ca. 100 medarbeidere totalt. Justervesenet har hovedkontor på Kjeller, og i tillegg fem distriktskontor som utfører operativt tilsynsarbeid i felt.