Direktør Persontrafikk

Stillingsbeskrivelse

 

Vi søker etter en Direktør for Persontrafikk som skal ha ansvaret for å planlegge og utvikle kundeleveranser på våre stasjoner og andre publikumsområder. Som Direktør Persontrafikk skal du fange opp og forstå jernbaneforetakenes behov og etablere en kunde- og markedsorientering som er strategisk, målbar og egnet for kontinuerlig forbedring. Du får ansvar for å arbeide med kundetilfredsheten mot persontogselskapene og utvikle produkter og tjenester som gir økt verdi for Bane NORs kunder. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide strategisk med å utvikle en positiv kundehåndtering overfor togselskapene
 • Ivareta Bane NORs markeds- og kundeansvar overfor persontogoperatører, inklusive markedskommunikasjon og prosjektledelse og -deltakelse 
 • Initiere nye og videreutvikle eksisterende kundevennlige løsninger i samarbeid med andre enheter og divisjoner i Bane NOR
 • Gjennomføre Bane NORs kundeundersøkelser og følge opp kundeundersøkelser som er gjennomført av togselskapene
 • Sørge for at det foreligger oppdatert informasjon om persontrafikkunder på jernbanen
 • Utføre transportanalyser og analyser av markedsmessige forhold
 • Ansvar for Network statement og avtaler med togselskapene 
 • Påse at krav til HMS og andre styringssystemer er ivaretatt i seksjonen
 • Eventuelle andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet 
 • Budsjett og personalansvar

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring som leder
 • God relasjonsbygger med evne til å knytte gode kontakter mot kunder 
 • Kjennskap til samferdselssektoren er en fordel 
 • Gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Utdanning på høyskolenivå, minimum tilsvarende bachelor
 • Minimum 10 års arbeidserfaring der hovedvekten er operativ og strategisk erfaring fra ledernivå

Personlige egenskaper

 • Strategisk og analytisk med evne til å se helheten og ivareta viktige detaljer
 • Empatisk og klarer å sette seg inn i andres situasjon
 • Tillitsskapende med naturlig autoritet
 • Ser løsninger med har høy gjennomføringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Serviceinnstilt med godt humør

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i et selskap i utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag
 • Stor påvirkningskraft
 • Gode pensjons-og forsikringsordninger
 • Personalbillett på VY's tog

 

Kontaktpersoner

Bjørn Kristiansen
Direktør
Telefonnummer: 90531041

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger