Direktør kontrakt og logistikk

Stillingsbeskrivelse

Lede kontrakts- og logistikkmiljøet mot økt kommersielt fokus 

Arbeidsoppgaver

 • Det satses mye på jernbanen og vi står foran store endringer i hvordan sektoren skal løse drifts

 • og vedlikeholdsoppgaver. Vi vil ha deg som ønsker å lede miljøet inn i disse endringene ved å sørge for riktig kompetanse og organisering som gir økt kommersielt fokus og verdiskaping. Infrastrukturdivisjonen forvalter mer enn 7 mrd kroner, og som direktør for kontrakt og logistikk skal du bidra til at disse midlene benyttes på en optimal måte gjennom smarte anskaffelser og effektive logistikkløsninger. 

  Stillingen rapporterer til og inngår i ledergruppen til divisjonsdirektør for Infrastruktur. Anskaffelsesorganisasjonen i Bane NOR er organisert med sentral enhet og divisjonsenheter, som er matriseorganisert. Stillingen rapporterer i tillegg faglig og inngår i ledergruppen til Direktør for Anskaffelser i konsern.

  Fokusområder:

  • styre og videreutvikle kontraktsmiljøet i divisjonen,
  • lede arbeidet med kontraktstrategi for områder og prosjekter,
  • sørge for kommersiell fokus og verdiskaping i alle faser av anskaffelsesprosessen,
  • sikre effektiv og optimal lager
  • og logistikkfunksjon

Ønskede kvalifikasjoner

  • bred erfaring fra kontraktsinngåelser, forhandlinger og oppfølging av leverandører fra større virksomheter
  • ledelse av lager
  • og logistikkfunksjon (supply chain management)
  • ledelse
  • gjerne fra en entrepenørvirksomhet eller andre virksomheter fra bygg/industri sektoren, ev olje og gass. Det er en stor fordel om du har erfaring med ledelse av endringsprosesser. 
  • høyere utdanning på universitets-/høyskolenivå

Personlige egenskaper

 • Du evner å identifisere muligheter til å forbedre, styrke og effektivisere forretningsprosessene, og har et solid etisk kompass som sikrer at anskaffelsesaktiviteter i divisjonen gjennomføres i tråd med regelverket. Du kommuniserer på en inspirerende og respektfull måte overfor kolleger og ansatte, og er en leder som får andre med deg for å oppnå selskapets visjon. Du må kunne balansere mellom strategiske og operative sider ved lederrollen og samarbeider godt med andre og på tvers av virksomheten.

  Alle ansatte i Bane NOR er ambassadør for våre verdier: åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Ledere i Bane NOR skal: sette retning, ta ansvar, gi handlingsrom, utvikle og motivere. 

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bygge et kompetansemiljø for anskaffelser og logistikk i Infrastrukturdivisjonen, med budsjett og personalansvar.

  God pensjonsordning (Tjenestepensjon innskudd), personalbillett (NSBs tog) for deg selv og barn under 18 år, fleksitid, overtidsbetaling og tilgang til bedriftsidrettslaget som har mange ulike sports

 • og friluftsgrupper. Sommeren 2019 flytter vi inn i Bane NORS nybygde hovedkvarter i Schweigaards gate 33. 

  Det gjennomføres bakgrunnssjekk av Semav ved ansettelse.

Kontaktpersoner

Beate Elisabeth Isetorp
Avdelingsdirektør Infrastruktur
Telefonnummer: 91657261
Cathrine Loennecken
Direktør anskaffelser
Telefonnummer: 916 20 248

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon