Direktør i Oslo Origo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som direktør for Oslo Origo vil du lede og videreføre arbeidet med utvikling av digitale innbyggertjenester i Oslo kommune i henhold til vedtatt politikk og i tett samarbeid med byrådsavdelingen. Du vil lede og oppnå resultater gjennom Origos ledere, men også kunne være tett på det operative arbeidet der det trengs.

Om rollen

Sentralt i Origos arbeidsmåte står flere tverrfaglige produktutviklingsteam som er organisert i produktområder. Mange av dimensjonene i moderne digital produktutvikling har en annen struktur enn kommunens vanlige forvaltningsmodeller. Erfaring med begge modeller og evne til å få de to til å fungere godt sammen, er avgjørende for å lykkes i rollen.

Som øverste leder for Origo forventes det at du er samlende, nysgjerrig og har god prosessforståelse. En del av arbeidet vil også innebære å skape forståelse for modernisering gjennom ulike metoder og verktøy. Teknologisk utvikling vil føre til at godt etablerte prosesser vil måtte endres. Som direktør i Origo vil du ha en nøkkelrolle i å gjøre overgangene så smidige som mulig.

Innad i Origo har direktøren ansvaret for å sette organisasjonen i stand til å kunne løse stadig mer krevende oppgaver. Origo skal følge opp politiske og administrative vedtak, sikre god dialog med byrådsavdelingene og øvrige etater og sørge for at etaten beholder attraktiviteten for medarbeiderne. For å lykkes med det kreves struktur, innsikt i digitalisering og offentlig sektor.

Hvem møter du i Oslo Origo?

Dine nærmeste kollegaer i Origo vil være en ledergruppe på seks avdelingsledere. Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring avlaster deg i det administrative. I sentrale lokaler på Glasmagasinet i Oslo sentrum vil du møte en svært hyggelig blanding av utviklere, arkitekter, interaksjons- og tjenestedesignere, hardwareutviklere, organisasjonsutviklere, jurister, kommunikatører og HR-folk.

Gjennom Origo bygger Oslo kommune et av Norges aller mest samfunnsnyttige produktutviklingsmiljøer. På tre år har Origo gått fra å være et prosjekt til å bli en etat, og fra 3 til over 100 faste ansatte, i tillegg til et tjuetalls konsulenter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med utvikling av digitale innbyggerløsninger i Oslo kommune.
 • Ledelse av etaten, herunder budsjett- og resultatansvar for Oslo Origo.
 • Organisere og strukturere arbeidsprosessene og prioriteringene til etaten.
 • Sikre god dialog og samhandling med eieravdeling.
 • Avstemme satsinger og prioriteringer med overordnet ledelse i Oslo kommune.
 • Skape gode samarbeid med andre virksomheter i Oslo kommune.
 • Videreutvikle organisasjonen og en kultur som er attraktiv for utviklere og designere i et svært konkurranseutsatt marked.
 • Skape forståelse og entusiasme for digitaliseringsarbeidet i Oslo kommune.
 • Bidra i ulike relevante fora i og utenfor Oslo kommune.

Kvalifikasjoner

 • Høyere, relevant utdanning.
 • Erfaring og resultater fra digital produkt-/tjenesteutvikling i komplekse organisasjoner.
 • Erfaring med å lede ledere.
 • Erfaring med transformasjoner og organisasjonsutvikling.
 • God struktur- og prosessforståelse.
 • Forståelse for og innsikt i digitaliseringsarbeid, gjerne i offentlig forvaltning.
 • Erfaring med å kombinere tverrfaglig, smidig utviklingsmetodikk med andre metoder.
 • God strategisk og operasjonell forståelse.

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke nytt om etablerte tjenester, egne og andres.
 • Høy gjennomføringskraft og resultatfokus.
 • Strukturert.
 • Analytisk tilnærming og praktisk gjennomføringsevne.
 • Relasjonsbyggende egenskaper og høy grad av samarbeidsvilje.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Stillingen er et åremål på seks år (med mulighet for å søke ytterligere et åremål).
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring.
 • Lønn iht. Oslo kommunes lønnsavtale for toppledere.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Det er ønskelig at direktøren kan sikkerhetsklareres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. Søknad og cv må sendes elektronisk via webcruiter.

Om arbeidsgiveren

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har det overordnede ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av tiltak for eldre og funksjonshemmede, primære helsetjenester og digitale innbyggertjenester samt oppfølging av de 15 bydelene og de tre underliggende etatene; Helseetaten, Sykehjemetaten og Oslo Origo. Byrådsavdelingen er faglig sekretariat for politisk ledelse og ledes administrativt av en kommunaldirektør.

Kontaktpersoner

Aksel Nikolai Norum
Fagsjef topplederrekruttering
Telefonnummer: +47 480 79 972

Hvem er Oslo kommune, Byrådsavd. for helse, eldre og innbyggertjenester?

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har det overordnede ansvaret for oppfølging av tjenesteutvikling og drift av tiltak for eldre og funksjonshemmede, primære helsetjenester og digitale innbyggertjenester samt oppfølging av de 15 bydelene og de tre underliggende etatene; Helseetaten, Sykehjemetaten og Oslo Origo. Byrådsavdelingen er faglig sekretariat for politisk ledelse og ledes administrativt av en kommunaldirektør.