Avdelingsdirektør – Fremtidsrettet leder Eiendomsutvikling og -forvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker en fremtidsrettet leder til å ta totalansvar for forvaltning og utvikling av eiendommer innen en av Norges mest spennende og viktigste sektorer. 

Som avdelingsdirektør for universitets- og høykole-sektoren (UH-sektoren) vil du være hovedkontaktpunktet mot Kunnskapsdepartementetknyttet til overordnede strategier for eiendommene og utvikling av porteføljeninnen sektoren. Dette krever god innsikt i kundenes behov, utviklingstrekkog politiske beslutninger med betydning for sektoren. Seksjonen harhovedansvaret for kundedialogen i sektoren.

Du vil rapportere til direktør for eiendomsutvikling og forvaltning og inngå i ledergruppen for avdelingen. Du vil ha personalansvarfor seksjonens ansatte, for tiden 7 personer, samt overordnet ansvar forseksjonens leveranser. Samtidig skal sektordirektøren som en del avledergruppen i Eiendomsavdelingen bidra til felles utvikling, herunderutnyttelse av lokaler på tvers av sektorer. Stillingen innebærer også utstraktsamarbeid på tvers av avdelinger i Statsbygg.

Arbeidsoppgaver

Sektordirektøren har ansvar for Statsbyggs totale portefølje av eiendommer i universitets- og høgskolesektoren. Dette innebærer blant annet:

 • Utstrakt kundekontakt
 • Sikre forståelse for behov og utviklingstrender i sektoren, inkl. forståelse av internasjonale trender
 • Ansvar for utarbeidelse av sektorovergripende analyser og porteføljeanalyser på ulike nivåer
 • Samordning av aktiviteter i sektoren
 • Motivering, oppfølging og samordning av aktiviteter og eiendomssjefer som administrerer hver sin portefølje av eiendommer i sektoren
 • Ledelse av seksjonen med personal- og fagansvar
 • Sikre at seksjonen bidrar i den strategiske styringen og utvikling av Statsbyggs eiendomsportefølje i et helhetlig perspektiv
 • Strategisk rådgivning knyttet til husleieberegninger og leiekontrakter og andre eiendomssaker
 • Reisevirksomhet må påregnes  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Dokumenterbar erfaring fra personalledelse
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning
 • Gjerne erfaring fra både privat og offentlig sektor
 • God forretningsmessig forståelse og evne til strategisk tenkning kombinert med gode operasjonelle evner

Personlige egenskaper

 • Forretningsorientert 
 • Trygg og tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Evne til å skape resultater gjennom analytisk og strukturert arbeid

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør fra kr 900 000,- til 1 100 000,- per år avhengig av kompetanse. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger 

Kontaktpersoner

Elin Karfjell
Direktør for eiendomsutvikling og forvaltning
Telefonnummer: 90663955

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger