Direktør Forretningsenhet Midt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å være med på å lede og utvikle et av landets største rådgivende ingeniørselskaper. Multiconsult er et børsnotert selskap. Det er samtidig en av regionens aller største kunnskapsbedrifter som består av nærmere 250 høyt utdannende og erfarne medarbeidere.

Vi står ovenfor globale trender som transformerer samfunn, næringer, bransjer, og sluttkunders preferanser. Multiconsult arbeider strategisk med å finne ut av hvordan det grønne skiftet og kravene til bærekraft skal endre selskapets forretningsmodell de nærmeste årene. Det handler om å gripe de forretningsmulighetene som oppstår.

Vi søker nå etter en direktør til Forretningsenhet Midt som har den kompetansen, erfaringen og ferdighetene som skal til for å lede selskapet gjennom endringsreisen i region Midt.

Vi vet at dette kommer til å bli en svært spennende utfordring hvor du vil arbeide med å posisjonere selskapet slik at Multiconsult vinner de toneangivende oppdragene som skal ta samfunnet i en mer bærekraftig retning. Dette betyr helt konkret at du vil arbeide eksternt med kunder og samarbeidspartnere, og internt med å utvikle samhandling, kultur og lederskap.

Endringer i prosjektporteføljen og ambisjonene i den nye strategien betyr at Multiconsult vokser og skal tilknytte seg ytterligere kompetanse og kapasitet på de ulike markedsområdene.

Denne stillingen rapporterer til konserndirektør Region Norge og inngår i konsern-direktørens ledergruppe. Dette er en krevende stilling med et omfattende resultatansvar og med klare forventninger til hva som skal leveres. Vi ønsker å fremheve følgende forventninger som vil kreve et spesielt fokus:

  1. Øke selskapets kundeorientering ved å bringe kundeinnsikten inn i konsernets diskusjoner rundt nye samarbeidsrelasjoner, nye prisingsmodeller og forretnings-modeller
  2. Løfte samhandlingen og kommunikasjonen internt i selskapet til et nytt nivå, slik at Multiconsult kan levere på flere fag i samme oppdrag
  3. Øke konkurransekraften til Multiconsult innen bygg- & eiendomsmarkedet i regionen

For å lykkes i denne stillingen er det avgjørende at du evner å utvikle dine relasjoner både eksternt og internt. Ledergruppen i regionen er forholdsvis nyetablert, og det er startet et arbeid med å utvikle teamet, samhandlingen og kulturen. Dette viktige arbeidet skal videreføres og ambisjonen er at det skal resultere i økt samarbeid på tvers i regionen og på tvers i Multiconsult. Dette tverrgående samarbeidet, både geografisk og faglig, er avgjørende for at selskapet skal klare å posisjonere seg godt i forhold til de attraktive fremtidige oppdragene.

Vi mener at den rette personen her er en ambisiøs og motiverende leder som har erfaring fra ett eller flere av Multiconsult sine markedsområder. Du har hatt resultatansvar fra linjelederstillinger og har samtidig god innsikt i de utfordringer som typisk ligger til en prosjektlederrolle. Har du erfaring med anbudsvirksomhet og større kontrakter så er det en klar fordel. Vi vektlegger videre erfaring med å ha ledet og bygget opp et markedsorientert miljø, og er opptatt av at du har god innsikt i hvordan en skal arbeide med kunder og samarbeidspartnere for å utvikle egen virksomhet.

Rekrutteringsbyrået Boyden bistår Multiconsult med å rekruttere Direktør Forretningsenhet Midt. 

Kontaktpersoner i Boyden: Vilde Mydske Thorshaug, 991 25 577 og Roger Schønning 959 37 130

Søknad og CV sendes til: norwaycv@boyden.com

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger