Direktør for Tilsyn- og Beredskapsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Samfunnskritisk og strategisk lederrolle

Tilsyn- og beredskapsavdelingen har et viktig ansvar for beredskapen i kraftforsyningen og for å føre tilsyn med alle typer vassdrags- og energianlegg, både under planlegging, bygging/ombygging og i drift. Sentralt for tilsynsvirksomheten er krav til miljø, vedlikehold og modernisering og sikkerhet/beredskap.

Avdelingen koordinerer NVEs arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap og skal legge til rette for at NVE kan håndtere beredskapssituasjoner og kriser på alle våre ansvarsområder.

Sentralt for tilsynsvirksomheten er krav til miljø, vedlikehold/modernisering og sikkerhet/beredskap. Her er det behov for stadig videreutvikling av metode og arbeidsprosesser. Risikobasert tilnærming og digitalisering vil være viktig framover. Tilsyn med IKT-sikkerheten i kraftbransjen blir en stadig viktigere oppgave.

Avdelingen består av de fire seksjonene Beredskap, Damsikkerhet, Miljøtilsyn for energianlegg og Miljøtilsyn for vassdragsanlegg. Avdelingen har i dag om lag 70 medarbeidere. Til å lede og utvikle avdelingen søker vi en initiativrik og strategisk person med relevant ledererfaring og gjennomføringsevne. Direktør for Tilsyn og Beredskapsavdelingen inngår i NVEs toppledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Relevant ledererfaring med gode dokumenterte resultater
 • Erfaring med strategisk endrings- og omstillingsarbeid
 • Erfaring med metodeutvikling, digital sikkerhet og digitalisering på tvers av fagområder vil bli vektlagt
 • Erfaring med risikovurderinger, samt beredskaps-, tilsyns- og utredningsarbeid vektlegges
 • God kjennskap til offentlig forvaltning og forståelse for NVEs samfunnsoppdrag og rolle
 • Erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring er en fordel
 • Meget god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig

Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG (H) før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • Evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig
 • God vurderingsevne, prioriteringsevne og høy gjennomføringskraft
 • Motiverende lederadferd, og evne til relasjonsbygging
 • Trives med å jobbe i grenseflaten mellom ledelse, fag og samfunn
 • Trygghet i lederrollen, og å kunne samle og inspirere en stor og geografisk spredt organisasjon for utvikling mot felles mål
 • Evne til å skape tillit og engasjement
 • Evne til god samhandling og dialog internt i NVE og eksternt

Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • En sterk kunnskapsorganisasjon med faglige engasjerte medarbeidere
 • Lønn etter kvalifikasjoner og innplassering i stillingskode direktør (1062)
 • Moderne og sentrale lokaler på Majorstuen 
 • Godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger 

Søknader vil bli behandlet fortløpende og senest innen søknadsfrist. Ta gjerne kontakt med vår rådgiver Trygve Rastad i Amrop Delphi (mobil +47 996 09 086) for en uforpliktende samtale om stillingen.

NVE er et åpent og inkluderende direktorat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp elektronisk sammen med søknaden.  

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).  

Kontaktpersoner

Trygve Rastad
Amrop Delphi
Telefonnummer: +47 996 09 086

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger