Direktør for eiendomsutvikling og - forvaltningsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Direktøren har ansvaret for utvikling og forvaltning av Norges mest spennende eiendomsportefølje. Statsbygg har 2300 bygninger fordelt på over 600 eiendommer i hele Norge, på Svalbard og utlandet. Avdelingen er organisert i kundeinndelte sektorer og har 65 ansatte. Direktøren rapporterer til administrerende direktør og inngår i Statsbyggs toppledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i det overordnede strategiarbeidet for Statsbygg og iverksette strategiene i avdelingen.
 • Sørge for strategisk kundeperspektiv på overordnet nivå og videreutvikling av forretningsområdet
 • Gjennomføre en porteføljestyring som understøtter kundenes strategier for deres virksomheter
 • Sikre profesjonell oppfølging av leiekontrakter og kommersielle forhold
 • Sørge for verdibevarende eiendomsforvaltning av Statsbyggs bygningsmasse på en effektiv og kundeorientert måte
 • Sørge for et godt samarbeid med andre fagområder i Statsbygg

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra BAE-næringen og god kjennskap til offentlig sektor og politiske prosesser
 • Økonomi og forretningsforståelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering og autorisasjon på nivå konfidensielt

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og dyktig til å bygge relasjoner på ulike nivåer
 • Evne til å stimulere til nyskaping
 • Evne til å se kundens strategiske eiendomsbehov
 • Resultatorientert og systematisk
 • Samarbeids og medarbeiderorientert

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ.Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings og boliglånsordninger.
 • Vi oppfordrer kandidater til å ta kontakt eller søke så tidlig som mulig for å avklare sitt kandidatur. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil søknadsfristens utløp. Deretter vil det bli satt opp offentlig og utvidet søkerliste. Dersom en ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Kontaktpersoner

Harald Vaagaasar Nikolaisen
Telefonnummer: 913 70 521
Jan Ombudstvedt
Telefonnummer: 930 17 734

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger