Direktør for divisjon Drift og vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Direktør for divisjonen er ansvarlig for utvikling av fremtidens drift og vedlikehold for å sikre brukernes behov for framkommelighet og trafikksikkerhet. Sentrale arbeidsområder vil være innovasjon, utvikle kontrakt- og leverandørmarked og overvåke riksveinettet for å sikre verdier og ITS for å sikre oppetid og god beredskap.

Statens vegvesen oppretter en helt ny divisjon fra årsskiftet 2020 for drift og vedlikehold av riksveiene våre og med ansvar for utbyggingsprosjekter opp til 200 millioner kroner.

Stillingen rapporterer til vegdirektøren og er en del av ledelsen i Statens vegvesen. Som toppleder i Statens vegvesen blir du en del av en framtidsrettet og kunnskapsrik etat, og kan påvirke samfunnsutviklingen til beste for trafikanter og næringsliv i Norge.

Kvalifikasjonskrav

Masterutdanning eller tilsvarende innen relevante fagområder.

For kandidater med omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Som leder av divisjonen er det viktig at du:

  • Har relevant ledererfaring fra en større virksomhet
  • Er en pådriver som engasjerer og motiverer medarbeidere og samarbeidspartnere
  • Er resultatorientert og har stor gjennomføringsevne
  • Er opptatt av brukernes behov for trafikksikkerhet og fremkommelighet

Lønn etter avtale. Det er pliktig pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Stillingen forutsetter godkjent sikkerhetsklarering eller at slik kan gis.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

 

Navnet Visindi er gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap. Med dette som grunnlag hjelper vi dere å ta de kloke ledervalgene.
 I Visindi jobber vi verdibasert, og setter samfunnsengasjement, vidsyn og mangfold høyt. Vi utfordrer og er dedikert til å finne ledere og styremedlemmer som er opptatt av å skape resultater, arbeidsplasser og verdier. Visindi har nær 40 ansatte, fordelt på de fire største byene i Norge. Alle er høyt utdannet og bidrar med et stort nettverk.

Kontaktpersoner

Frode Hepsø Johansson
Partner, Visindi
Magne Amundsen
Partner, Visindi

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger