Direktør flysidedrift

Stillingsbeskrivelse

Vil du lede en stolt og dedikert driftsorganisasjon ved en av Europas beste lufthavner? 

 Rundt 100 000 reisende besøker Oslo lufthavn daglig, og nær 30 millioner i løpet av ett år. Dette er halvparten av Avinors samlede passasjertall. Stillingen som direktør for flysidedrift er svært kompleks og omfatter ansvar for teknisk infrastruktur og drift/vedlikehold av lufthavnens uteområder. Rett person vil lede et tungt og svært kompetent fagmiljø med fokus på videre utvikling av lufthavnen. 

 Viktige arbeidsoppgaver:

 I rollen vil dine viktigste oppgaver være å styrke kundenes tilfredshet og flyplassens omdømme. Sentrale elementer for å oppnå dette tenker vi vil være å: 

 •  Operasjonalisere Avinors og Oslo lufthavns strategi 
 • Utvikle og følge opp mål for Oslo lufthavns drift og utvikling av tjenesten 
 • Utvikle samarbeidet med de operative aktørene på flyplassen 
 • Være ansvarlig for at driften av lufthavnen foregår på en sikker, punktlig og miljøvennlig måte innenfor egne fagområder 
 • Være ansvarlig for bl.a. Vann og Avløpshåndtering, Bygg og Anlegg, Flyoperativ avdeling inkl. flynavigasjon, Plasstjeneste, herunder vintervedlikehold og Brann/Redning 
 • Være ansvarlig for kontrakten med flygeledertjenesten i tårnet 
 • Videreutvikle en stolt og forbedringsorientert bedriftskultur 
 • Identifisere og gjennomføre effektivisering og gevinstrealisering 

 En gjennomgående utfordring vil være å effektivisere og modernisere tjenestene ved å arbeide smartere, blant annet ved hjelp av LEAN metodikk og digitalisering. 

 Kvalifikasjoner/erfaring:

 •  Høyere teknisk utdannelse fra høyskole eller universitet, gjerne sivilingeniør  
 • Relevant erfaring, kombinert med omfattende ledererfaring, kan kompensere for eventuelt manglende formell bakgrunn 
 • God teknisk innsikt og forståelse for teknologiske muligheter 
 • Relevant operativ erfaring fra komplekse organisasjoner/prosesser,  
 • gjerne fra miljøer med 24/7 drift 
 • Erfaring fra effektivisering og prosessforbedringer 
 • Erfaring fra å lede større enheter og/eller prosjekter 

 Det vil være en fordel med erfaring fra luftfart/lufthavndrift, men absolutt ingen forutsetning. 

 Det er viktig at du kan identifisere deg med Avinors verdier; åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert, samt til Avinors etiske retningslinjer. 

 Personlige egenskaper vi vektlegger er at du: 

 •  Anerkjenner ledelse som fag og er god på å utøve det 
 • Evner å heve blikket og utarbeide strategier som bringer enheten framover i takt med utviklingen på andre områder på lufthavnen, frem mot etableringen av 3. rullebane 
 • Fokuserer på det operative og er opptatt av sikker, stabil og kostnadseffektiv drift 
 • Har gode samarbeidsevner og evner å være brobygger internt og eksternt, samtidig som du evner å være tydelig og skjære gjennom diskusjoner når det er nødvendig 
 • Har en motiverende, inspirerende og samlende lederstil 
 • Engasjert med driv og gjennomføringskraft 

 Som direktør for flysidedrift er du opptatt av å øke graden av samhandling med våre største samarbeidspartnere, samtidig som du setter eget område tydelig på kartet internt i Avinor.  

 Stillingen rapporterer til lufthavndirektør ved Avinor Oslo lufthavn. 

 Avinor har et langsiktig perspektiv for sine ansatte. Det gjenspeiles i konkurransedyktige betingelser og ansattgoder. Lønn og øvrige betingelser etter avtale.  

 Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437.  

 Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. Det forutsettes også at du har gyldig sikkerhetsklarering eller at sikkerhetsklarering kan gis. 

 Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger