Direktør Energi

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi søker en erfaren leder, med utdanning på sivilingeniør nivå, fortrinnsvis innen elkraft. Du har antagelig ledererfaring fra større linje

 • eller matriseorganisasjon, og/eller fra selskap innen energiproduksjon og/eller
 • distribusjon. Du motiveres av å få et helhetlig ansvar for å sikre energiforsyningen til jernbanenettet, ledelse og utvikling av medarbeidere, samt av å samhandle med interne og eksterne kunder i Bane NOR.

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr en sentral og spennende lederstilling i et selskap som har en viktig samfunnsrolle i Norge. Bane NOR tilbyr konkurransedyktig personalvilkår og gode utviklings
  • og karrieremuligheter.
  • Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS v/Monica Strysse tlf. 971 00 769 eller Frederic Moger tlf. 415 48 884. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen.
  • Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes å begrunne dette i søknaden. Søknad med CV mottas snarest og senest innen 10.03.19

Kontaktpersoner

Frederic Moger
Telefonnummer: (+47) 415 48 884
Monica Strysse
Seniorrådgiver
Telefonnummer: (+47) 971 00 769

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon