Direktør Anskaffelser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR kjøpte i 2017 varer og tjenester for nær 14 milliarder kroner. Anskaffelsene omfatter bygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet, eiendommer, stasjoner, IKT og hele spekteret av tjenester. Bane NOR er i utvikling og det satses betydelig på jernbane i årene fremover.

Direktør Anskaffelser er en nyopprettet rolle i Bane NOR som er organisert i konsernstaben og rapporterer til Konserndirektør Virksomhetsstyring. Bane NOR er i endring og en ny felles anskaffelsesfunksjon skal etableres fra januar 2019. Anskaffelser utføres i dag i fire ulike divisjoner og den nye direktøren skal sørge for å etablere et fremtidsrettet, effektivt og resultatorientert miljø for å sikre mest mulig jernbane for pengene.

Den vi søker har solid ledererfaring, fortrinnsvis fra konsern eller kompleks virksomhet. Du har deltatt i eller ledet endringsprosjekter og gjerne vært ansvarlig for strategiutvikling. Det er ønskelig at du har erfaring med å etablere anskaffelsesfunksjonen på tvers av organisatoriske skillelinjer. Du har god forståelse for politiske prosesser og erfaring med strategisk innkjøp og anskaffelser.

Som person er du er kommersiell, tillitsskapende, ser helhet og har en naturlig autoritet som gjør at du blir lyttet til. Du setter retning og får folk med deg.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide, forankre og videreutvikle foretakets anskaffelsesstrategi, målsettinger, standarder med mer
 • Aktivt bidra til at strategi, retning og policy for anskaffelser implementeres i alle divisjonene
 • Fagansvarlig for alt arbeid med anskaffelser
 • Utvikle kontraktstrategier for større entrepriser og prosjekteringstjenester
 • Utvikle retningslinjer for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, og SHA i anskaffelsesprosessen
 • Utvikle og vedlikeholde Bane NORs produktgruppe- og kategoristrategier
 • Utvikle og vedlikeholde analyse- og kategoristrategier
 • Systemeierskap til innkjøpssystemene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning.

Personlige egenskaper

 • Dyktig relasjonsbygger med god fremstillingsevne som evner å se og realisere forbedringspotensial gjennom teamarbeid og leveranse av gode resultater
 • Opptrer i tråd med konsernets verdier gjennom å være åpen, engasjert og profesjonell i alle situasjoner
 • Er ansvarlig og tar initiativ – handler på eget initiativ og leverer resultater
 • Inspirerer medarbeiderne, koordinerer og gir retning
 • Ansvarliggjør, veileder og utvikler medarbeiderne
 • Evner å sette seg inn i og forstå komplekse problemstillinger og foretar gode vurderinger og prioriteringer
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Tillitsskapende med naturlig autoritet
 • Stor gjennomføringsevne og løsningsorientert
 • Robust og med godt humør

Vi tilbyr

 • En sentral lederstilling i et godt arbeidsmiljø med høyt kvalifiserte medarbeidere og kolleger
 • Kompetanseutvikling for både ledere og medarbeidere
 • Utviklingsmuligheter faglig og ledelsesmessig
 • For tiden gratisbillett med NSB
 • Sentral rolle i en virksomhet med høy samfunnsmessig interesse
 • Lokalisering: Oslo sentrum
 • Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS v/Vibeke Bjerknes tlf. 986 45 381 eller Jenny Homme, tlf. 916 56 102. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen.
 • Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes å begrunne dette i søknaden. Søknad med CV mottas innen 19.8.18

Kontaktpersoner

Jenny Homme
Visindi
Telefonnummer: (+47) 916 56 102
Vibeke Bjerknes
Telefonnummer: (+47) 986 45 381

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon