Digitalrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Brukeropplevelse på Utvikling IT

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all utvikling og digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Vi støtter fagsiden fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har fem avdelinger: styring, utvikling, produkter og tjenester, infrastruktur og drift og brukernær IT. Divisjonen har 315 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen.

Utviklingsavdelingen, med 60 medarbeidere, sikrer at Statens vegvesen lykkes i gjennomføringen av IT-prosjektene våre. Avdelingen har nøkkelkompetanse innen prosjektledelse, løsningsarkitektur, testledelse, integrasjon og brukeropplevelse. Divisjonenes IT-partnere er også i utviklingsavdelingen. IT-partnerne har sentrale roller opp mot etablering, bemanning og løpende oppfølging av prosjekter. Vi er inne i en spennende utvikling med etablering av tverrfunksjonelle team og innfasing av devops.

Seksjon Brukeropplevelse på Utvikling IT har ansvar for etatens interne og eksterne digitalkommunikasjon. Dette innebærer ansvar for vegvesen.no, intranettet og mobile løsninger. 

Brukeropplevelse har tretten medarbeidere, og kjennetegnes av profesjonalitet og høye ambisjoner! Vegvesen.no har blant annet blitt kåret til årets nettsted flere ganger. Intranettet er et velfungerende arbeidsverktøy for over 5000 ansatte.

Nettstedet vegvesen.no er Statens vegvesens hovedkanal for publikum. Målet for vegvesen.no er at brukerne skal finne og forstå informasjonen de har behov for, og få gjort det de trenger i selvbetjeningsløsningene. Derfor jobber vi hardt med utvikling og kontinuerlig forbedring av samspillet mellom innhold og tjenester på nettstedet.

Vi søker nå digitalrådgiver til fast stilling. Vil du bli vår nye kollega? Kontorsted for stillingen er i våre nye lokaler i DBC (Drammen stasjon Business Center). Les mer om kontorfasilitetene her: https://dbc.no/. Merk at du frem til 1.1.2023, på grunn av prosjektarbeid, vil dagpendle i utstrakt grad til Vegdirektoratet på Bryn i Oslo.  

Arbeidsoppgaver og ansvar

Vi ser etter deg som vil være med på å videreutvikle vegvesen.no, hovedsakelig innen digitale tjenester. Du jobber for å oppfylle brukernes behov sammen med resten av teamet, og vil være en tydelig rådgiver for andre enheter i etaten. I tillegg bidrar du inn i teamets løpende arbeidsoppgaver ved behov.

Oppgavene dine vil typisk være

 • forvaltning og utvikling av brukergrensesnittet i digitale tjenester i samarbeid med fagavdelingene
 • bidra inn i alle steg i prosessen, fra brukerinnsikt, til konsept, til implementering
 • skaffe innsikt i brukernes behov gjennom brukertesting, statistikk fra nettsidene og tjenestene, tilbakemeldinger fra brukerne og andre kilder til brukerkunnskap
 • ivareta måloppnåelse i tjenestene
 • støtte til brukere og systemeiere for applikasjonene 
 • ivareta gode brukeropplevelser gjennom enhetlige brukerreiser
 • ivareta universell utforming
Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning fra universitet eller høgskole (min. 3 år) og relevant erfaring. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Du bør ha erfaring med interaksjonsdesign, kompetanse om tjenestedesign, målgrupperettet digitalkommunikasjon, brukerorientering, webanalyse og universell utforming. Det er en fordel om noe av erfaringen med interaksjonsdesign er med selvbetjeningsløsninger. Du bør ha god teknisk forståelse og være vant til dialog med utviklere, leverandører og andre interessenter. Arbeidsoppgavene krever at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Vi søker deg som er genuint opptatt av gode brukeropplevelser som fag, er serviceinnstilt og vant til å jobbe både tverrfaglig og i team.  Du har et oppriktig ønske om å oppnå gode resultater sammen med andre og er god på samarbeid. Du er fleksibel og bidrar der det er behov.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning
 • gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet i sentrum av Drammen, Strømsø Torg. Merk at stillingen fram til 1.1.2023 vil være knyttet opp til prosjektarbeid i Vegdirektoratet, som ligger på Bryn i Oslo. Det vil derfor være behov for flere dager i Oslo hver uke. Begge steder er det svært gode muligheter for offentlig kommunikasjon.

 

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Kristin Moe, tlf. 951 73 464, for en hyggelig prat!

Vi samarbeider med IT-selskapet eXspend (www.exspend.no) i denne rekrutteringssaken. Du er velkommen til å kontakte eXspend per epost: Therese@exspend.no, for mer informasjon om rekrutteringsprosessen.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger