Digitaliseringsrådgiver - Applikasjonsforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Digitalisering skal forsterke støtten til tjenesteområdene i Asker kommune. Vi søker en dyktig medarbeider som skal være teknisk applikasjonsforvalter innen kommunalteknisk, samferdsel, VA og renovasjon. Du vil inngå i et team med gode kolleger og i det daglige jobbe tett med avdeling for IKT-drift. I tillegg vil du være mye ute i tjenesteområdet og samarbeide med fagmiljøene om digital utvikling. Dette er et område hvor styring og automatisering gjennom sensorikk blir stadig mer utbredt. En viktig del av rollen vil være bidra til å definere innholdet i investeringsporteføljen for Samfunnstjenester i Asker kommune

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk systemforvaltning for applikasjonsporteføljen til Samfunnstjenester - herunder 2.linje support
 • Rådgiving rundt digital tjenesteutvikling i tjenesteområdet
 • Lede og/eller delta i digitaliseringsprosjekt i tjenesteområdet
 • Bidra i arbeidet med å utvikle en arkitektur i nye Asker som fremmer kommunens mål og som er i tråd med nasjonale strategier for digitalisering
 • Bidra i arbeidet med å prioritere porteføljen for digital utvikling
 • Samarbeide tett med integrasjonsteamet og andre digitaliseringsressurser i kommunen
 • Bidra til å skape økt kunnskap om forutsetninger for god digitalisering i tjenesteområdet Samfunnstjenester

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Manglende formelle kvalifikasjoner kan kompenseres ved relevant praksis og etter- og videreutdanning
 • Mye erfaring fra systemforvaltning innen domenet kommunalteknisk, VA, renovasjon
 • Erfaring fra arbeid med sensorikk på ulike plattformer (Lorawan, NB-IOT, osv)
 • God kunnskap om informasjons- og virksomhetsarktitektur
 • God kunnskap om nasjonale felleskomponenter samt forutsetninger for å kunne benytte disse
 • God kunnskap om teknologier som benyttes til digital informasjonsutveksling
 • Erfaring med prosesser knyttet til informasjonsforvaltning
 • Erfaring med prosjektledelse  
 • Generelt høy teknologiforståelse innen systemdrift, systemutvikling og sensorteknologi
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • Søkere må beherske norsk tilsvarende høyere nivå (Bergenstesten) skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du bør like utfordringer, ha god gjennomføringsevne samt evne å jobbe selvstendig.
 • Du bør ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. En viktig del av stillingen er å kunne formidle teknologisk krevende innhold på en ikke- teknisk måte, samtidig som du skal kunne forstå og formidle organisasjonens behov inn mot leverandører og det tekniske miljøet i kommunen.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet 

Det er planlagt å gjennomføre en intensiv intervjurunde med 1. og 2.gangs intervjuer. Aktuelle kandidater bes sette av følgende datoer:

 • fredag   06.mars
 • tirsdag  10.mars
 • torsdag 12.mars
 • fredag   13.mars

Vi tilbyr

 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø 
 • Faglige utfordringer 
 • Stor påvirkningsgrad på egen jobbsituasjon 
 • Gode muligheter til faglig vedlikehold og oppdatering
 • Lønn i henhold til lov og avtaleverk 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Ragnar Husum
Avdelingsleder digitalisering
Mobil: 991 03 950

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.