Digital transformasjon og spennende utvikling - noe for deg?

Fagsjef ID- og betaling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Norsk Tipping er inne i en spennende utvikling og digital transformasjon. Nye kundeforventninger, ny teknologi, nye kanaler og nye måter å nå ut til kundene utfordrer de tradisjonelle arbeidsprosessene og løsningene. Tjenestene ID og betaling er sentrale komponenter i denne utviklingen.

For å møte disse utfordringene og bidra til å utvikle helhetlige og attraktive tjenester for våre kunder ønsker vi å styrke vårt lederteam med en fagsjef ID- og betaling. Stillingen rapporterer til direktør Distribusjon. 

 

Noen sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Representere selskapets faglige ekspertise, både strategisk og operativt innenfor fagområdet  
 • Løpende utvikle selskapets strategiske behov og posisjon innenfor fagområdet  
 • Være oppdatert på makrotrender, marked og teknisk utvikling innenfor fagområdet  
 • Oppfølging av leveranser fra eksterne samarbeidspartnere  
 • Koordinere aktiviteter på tvers av selskapet  
 • Bidra inn i leverandør- og avtale oppfølging  
 • Bidra til å skape innovasjon og endringsvilje i organisasjonen  
 • Være rådgiver knyttet til aktuelle tema  

 

Vi ønsker at du 

 • har kunnskap om og interesse for betalingsløsninger og utviklingen innenfor dette området 
 • har høyere utdanning      
 • er selvstendig og har erfaring fra utredningsarbeid      
 • er strategisk og analytisk i din tenkning og arbeidsform  
 • har strategisk utredningskompetanse  
 • er en god relasjonsbygger  

 

Ta gjerne kontakt med direktør distribusjon, Morten Eriksen, 900 83 245, for ytterligere informasjon om stillingen.

Søknadsfrist: 1. august 

Kontaktpersoner

Morten Eriksen
Direktør Distribusjon

Hvem er Norsk Tipping?

Vi gir drømmen en sjanse. Hver dag oppfyller Norsk Tipping både store og små drømmer rundt omkring i det ganske land. Gjennom et ansvarlig og attraktivt spilltilbud har vi bidratt med over 100 milliarder kroner til gode samfunnsformål siden starten i 1948 – til glede for millioner av nordmenn. Balansegangen mellom overskudd og krav til sosial ansvarlighet plasserer Norsk Tippings virksomhet i skjæringspunktet mellom marked og myndighet, mellom butikk og politikk. Dette gjør det spennende å jobbe i Norsk Tipping sammen med 400 trivelige og kompetente medarbeidere innenfor et bredt spekter av fagområder.