Digital samhandlingsleder Must Build - Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sommeren 2019 tilbyr Multiconsult et utfordrende sommerprosjekt for deg med høy fagkompetanse, som også liker å jobbe i tverrfaglige team for å løse utfordrende prosjekter.

I Must Build vil en gruppe studenter med ulik bakgrunn få mulighet til å jobbe med et spennende case innenfor bygg- og eiendomsbransjen. Her må hver enkelt student benytte sin faglige kompetanse, samt samarbeide med andre fagfelt for å levere fremtidens løsninger for fremtidens byggeprosjekter.

Multiconsult er ute etter morgendagens ledere, og studenter med sterk interesse og nysgjerrighet for å utvikle fremtidens byggkonsepter. Som Digital samhandlingsleder for Must Build vil du få ansvar for å koordinere teknologibruken i Must Build mot det definerte resultatmålet. Du vil få stor påvirkningskraft for å sette premisser for og finne løsninger for den digitale samhandlingen i gruppen. Oppgavene består i å lede en prosess hvor gruppen velger hvilke verktøy de skal bruke i sitt arbeid, og sette opp og forvalte disse verktøyene på en hensiktsmessig måte for prosjektet, slik at gruppen kan jobbe effektivt og med god kvalitet. Stillingen innebærer også å orientere seg rundt, og evt anvende, alternative eller utradisjonelle teknologier for prosjektering og digital dataflyt/BIM-koordinering; som for eksempel VR/AR og spillteknologi.

Studenten får en veileder og skal samarbeide tett med våre fagmiljøer. Arbeidet utføres på vårt hovedkontor i Oslo.

Stillingen vil knyttes til Konsernoppdrag, som er selskapets kompetansesenter for ledelse og styring av prosjekteringsoppdrag, herunder også samhandling og teknologibruk i modellbasert prosjektering.

Gjennom Must Build vil du få utfordret deg faglig, både individuelt og i team. Du vil få god innsikt i vår arbeidshverdag og et godt fag- og arbeidsmiljø. Must tilbyr også et sosialt program gjennom sommeren hvor du vil bli kjent med en rekke andre studenter med annen fagbakgrunn.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av studentens motivasjon, kvalifikasjoner og en begrunnelse for hvorfor akkurat du er rett kandidat.

Årets mest spennende sommerjobb?

 • Under utdanning på høyskole eller universitet, både bachelor- og masterstudenter er aktuelle
 • Vi søker fortrinnsvis studenter som i 2018 starter på siste året av sin utdanning

Personlige egenskaper

 • Sterk interesse for innovativ teknologibruk, og grunnleggende forståelse av ulike modellbaserte prosjekteringsverktøy og assosierte tekonolgier.
 • Faglig engasjert med interesse for rådgiverbransjen
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser
 • Gode analytiske ferdigheter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/nordisk språk
 • Lederegenskaper

 

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger