Digital Samhandlingskoordinator Samferdsel

Stillingsbeskrivelse

I forretningsenheten Sør er vi i dag 190 engasjerte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn og vi er lokalisert i Sandnes, Egersund, Kristiansand og Grimstad.

Vår avdeling Samferdsel og Infrastruktur er organisert i 4 seksjoner; Landskap, areal og utredning, Samferdselskonstruksjoner, Vann og avløp, og Samferdsel. I seksjonen for Samferdsel er vi 20 engasjerte medarbeidere med allsidig bakgrunn.

Forretningsenheten Sør har for tiden stor oppdragsmengde med mange spennende oppdrag innenfor samferdsel.

Noen av våre komplekse pågående oppdrag er:

 • E39 Sykkelstamvegen
 • Bussveien i Rogaland
 • Fagrafjell transformatorstasjon
 • Fornebubanen i Oslo

Vi søker etter en person med sterk interesse for ny teknologi, programmering, 3D modellering og samhandling. Du vil få varierte arbeidsoppgaver innenfor koordinering og planlegging av store prosjekt med ansvar for BIM og prosessledelse.

Kontorsted kan være Sandnes eller Kristiansand, avhengig av søkers preferanser.

Multiconsult setter kompetanse og menneskelig utvikling høyt. Vi arbeider i tverrfaglige team og det legges til rette for varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • BIM-/samhandlingskoordinator i oppdrag
 • 3D modellering/prosjektering for ulike fag med hovedtyngde på samferdsel
 • Programmering av plug-in til prosjekteringsverktøy
 • Utvikle/standardisere arbeidsmetoder for 3D-modellering
 • Fagbrev, teknisk fagskole eller høyere utdanning
 • Erfaring med VDC/ICE/LEAN i prosjektarbeid
 • Erfaring med programmering
 • Interesse for 3D modellering og ny teknologi
 • Interesse for/ erfaring med gamification
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, engasjert og har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Kreativ med god teknisk innsikt
 • Evne til å ta initiativ og få ting til å skje
 • Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser
 • Selvstendig, fleksibel og omgjengelig

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger