Det skal bygges nye sykehusbygg for over 80 milliarder kroner i årene framover – vi styrker nå laget med tre stillinger

Porteføljedirektør og porteføljesjefer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Helse Sør-Øst RHF styrker nå sin eierstyring av regionens byggeprosjekter og skal rekruttere til en nyopprettet avdeling Porteføljestyring bygg. Avdelingen søker porteføljedirektør og –sjef(er) med erfaring fra store byggeprosjekter, helst fra prosjektlederrollen. Stillingene vil rapportere til direktør porteføljestyring bygg, som inngår i administrerende direktørs ledergruppe. Byggeprosjektene ledes av ressurser fra Sykehusbygg HF, men eies av Helse Sør-Øst RHF.

Avdelingen porteføljestyring bygg vil ha et særlig ansvar for løpende oppfølging av og dialog med prosjektorganisasjonen for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, men skal også følge opp de andre prosjektene som regionen har i gjennomføring. Avdelingen vil tildeles ansvar og fullmakter for effektivt å kunne gi løpende avklaringer overfor program- og prosjektdirektører samt kvalitetssikre saker til styringsgruppene/prosjektstyrene.

Overordnet har avdeling porteføljestyring bygg ansvaret for:

  • Overvåking av fremdrift, kvalitet, økonomi og risiko i porteføljen av bygg i gjennomføringsfase
  • Etablering og vedlikehold av regionale standarder for oppfølging og styring av prosjekter i gjennomføringsfasen
  • Kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag til styringsgrupper og prosjektstyrer
  • Fullmakt til godkjenning av kontrakter på vegne av administrerende direktør, innenfor definerte rammer

Det stilles følgende krav til erfaring og kompetanse i stillingene:

  • Relevant høyskoleutdanning/universitetsutdanning, fortrinnsvis som sivilingeniør. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
  • Erfaring fra større byggeprosjekter, fortrinnsvis fra prosjektlederrollen
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale og offentlig tjenestepensjonsordning.

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. +47 934 25 743, eller Bjarne Gundersen, tlf. +47 918 27 968. Direktør porteføljestyring bygg, Hanne Gaaserød, tlf. +47 913 68 420, kan også kontaktes.

Kontaktpersoner

Bjarne Gundersen
Rådgiver i Habberstad
Telefonnummer: +47 918 27 968
Hanne Gaaserød
Direktør porteføljestyring bygg
Telefonnummer: +47 913 68 420
Hans Petter Karlsen
Rådgiver i Habberstad
Telefonnummer: +47 934 25 743

Hvem er Helse Sør-Øst RHF -?

Helse Sør-Øst RHF er et av landets fire regionale helseforetak og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet til tre millioner innbyggere i Agder, Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken. Omsetningen er på om lag 100 milliarder kroner. Helse Sør-Øst har om lag 82 000 medarbeidere.

Helse Sør-Øst RHF kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i spennende, tverrfaglige kompetansemiljøer og et inspirerende arbeidsmiljø med høyt tempo og høye krav til faglig kvalitet. Totalt er vi omlag 200 medarbeidere i RHF-et som sørger for at befolkningen i helseregionen tilbys gode spesialisthelsetjenester (sørge-for-ansvar).

Helse Sør-Øst RHF skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre opphold borte fra arbeidslivet.

For mer informasjon om Helse Sør-Øst RHF, se www.helse-sorost.no