Delprosjektleder - spesialsystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

Prosjektavdelingen i Forsvarsmateriell luftkapasiteter ivaretar materiellinvesteringer for Forsvaret, og i hovedsak Luftforsvaret. Dette innebærer fremskaffelse av nye luftsystemer som for eksempel NH90 helikoptre og F-35 jagerfly. Prosjektavdelingen ivaretar også oppgraderingsprosjekter på eksisterende materiell og luftsystemer. Forsvarsmateriell luftkapasiteter har fått i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å anskaffe nye overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Forsvaret. Til denne spennende oppgaven trenger vi gode og motiverte medarbeidere.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Stillingens hovedoppgave er å lede arbeidet med å etablere spesialsystemer på flyene.
 • Fremskaffe alle kravene til spesialsystemer.
 • Formidle krav og behov til leverandøren.
 • Følge opp prosessen for utvikling av løsning opp mot leverandøren.
 • Påse at løsning for spesialsystemer er godkjent i Forsvaret og relevante aktører før utvikling hos leverandør starter.
 • Følge opp utvikling og installasjoner av spesialsystemer i flyene.
 • Planlegge og gjennomføre testing, verifikasjon, validering og godkjenning av spesialsystemer.
 • Fremskaffe luftdyktighetsgodkjenning for spesialsystemer.
 • Fremskaffe teknisk og forvaltningsmessige godkjenninger.

KVALIFIKASJONER:

 • Godkjent universitets- eller høgskoleutdanning innen ingeniørfag tilsvarende bachelorgrad.
 • Prosjektfaglig utdanning – PMI, Prince2, PRINSIX eller tilsvarende, og utdannet som fly –eller maskiningeniør. Manglende formell prosjektfaglig kompetanse må tilegnes innen et år etter tiltredelse.
 • To års prosjekterfaring.
 • Erfaring fra ingeniørarbeid inkludert modifikasjoner på flysystemer.
 • Erfaring fra luftdyktighetsarbeid.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • God kompetanse i bruk av de mest benyttede IT-verktøyene (som for eksempel Microsoft Word/Excel/PowerPoint).
 • Kandidaten må oppfylle kravene til klareringsnivå Strengt hemmelig.
 • Vi ser gjerne også at du har opplæring innen systems engineering, erfaring som prosjektleder og/eller erfaring fra enginering change proposal-prosesser, inkludert test, verifikasjon og valideringsarbeid.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Vi ønsker at du har gode lederegenskaper og gode samarbeidsevner.
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som bidrar til en god oversikt og klare resultater i prosjektene.
 • Prosjektene består av mange ulike fagmiljøer og vi ønsker derfor at du skal ha gode kommunikasjonsevner, at du er løsningsorientert og at du har et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være.
 • Du kan vise til gode rutiner, du har evnen til å bygge relasjoner og du setter deg klare mål for arbeidet ditt. Du har et sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.
 • Personlig egnethet, initiativ og pålitelighet vil bli vektlagt. Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være ett av kriteriene i utvelgelsesprosessen.

VI TILBYR:

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø.
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell.
 • Fleksibel arbeidstid i et godt arbeidsmiljø. Mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som 1363 seniorkonsulent lønnstrinn mellom 58 og 70. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn tilbys.
 • Fra lønnen trekkes to prosent lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.
 • Du må regne med noe reisevirksomhet. Forsvarsmateriell luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Harald Einar Sveen, sjef for Prosjektavdelingen, e-post: hesveen@mil.no, telefon: 63 80 86 05, mobil: 934 83 280.

Søknader uten kopier av attester og vitnemål vil ikke bli behandlet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Der er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Kontaktpersoner

Harald Einar Sveen
Sjef for Prosjektavdelingen
E-postadresse: hesveen@mil.no

Hvem er Forsvarsmateriell?

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.