Del-prosjektleder fjelltunnel, Drammen - Kobbervikdalen

Stillingsbeskrivelse

Drammen - Kobbervikdalen inngår som en parsell i moderniseringen av Vestfoldbanen. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold, Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen - Kobbervikdalen og Nykirke - Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Det foreligger vedtatt kommunedelplan, godkjent hovedplan og reguleringsplan for planstrekningen.

Detaljplanen gjelder modernisering og opprustning av Vestfoldbanen på planstrekningen Drammen Kobbervikdalen. Detaljplanen omfatter:

 • Ombygging av Drammen stasjon med 6 spor til 350 m lange plattformer inklusive ombygging av Bybroa over sporområdet.
 • Planskilt kryssing mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen vest for Nybyen
 • Nytt dobbeltspor i løsmassetunell og bergtunnel fra nord for Konnerudgata til Skoger
 • Nytt dobbeltspor på dagstrekningen i Skoger frem til tilknytningen til den eksisterende Skogerparsellen
 • Nytt dobbeltspor samt et godsspor på strekningen Drammen stasjon til Gulskogen stasjon
 • Ombygging av Gulskogen stasjon med 4 spor til 350 m lange plattformer

Prosjektet er inndelt i tre store entrepriser. To totalentrepriser som vil få ansvar for henholdsvis fjelltunnelen og løsmassetunnelen. Utførelsesentreprisen vil få ansvaret for å bygge om Drammen stasjon, Gulskogen stasjon inkludert konstruksjonsarbeidene på strekningen samt all det jernbanetekniske arbeidet for hele prosjektet.

Totalentreprisen for fjelltunnelen dekker driving av ny tunnel for Vestfoldbanen med tilhørende rømningstunneler. Del-Prosjektlederen skal sikre at delprosjektet er ferdigstilt og klar for installasjon av jernbanetekniske anlegg i 2023, samt at tunnelarbeidene foregår uten skade på nærliggende veitunnel, Strømsåstunnelen.

Stillingen rapporterer til prosjektleder for tunnel og konstruksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta prosjektets og Bane NORs interesser overfor kontraktspartner.
 • Sørge for at prosjektet styres, kontrolleres og følges opp iht. avtalte planer og kontraktkrav.
 • Sørge for at økonomi, framdrift, kvalitet og HMS for delprosjekt ivaretas
 • Aktiv oppfølging og engasjement i sikkerhetsarbeidet.
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges
 • Bidra ved tilbuds- og kontraktsutforming
 • Delta i prekvalifisering og evaluering av totalentreprenøren
 • Sikre en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktuelt.
 • Sørge for koordinering og samarbeid internt i hele prosjektet.
 • Være byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenøren
 • Bidra til at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde
 • Ha ansvar for og lede tekniske byggeledere innenfor sin kontrakt
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (minimum bachelor) som ingeniør, eller innenfor lignende fagområde.
 • Ønskelig med erfaring som byggeleder
 • Minimum 10 års erfaring fra bygg og/eller anleggsledelse hos entreprenør eller byggherre organisasjon
 • God kontraktsforståelse, erfaring fra totalentrepriser.
 • Kjennskap til NTK (Norsk totalkontrakt) er ønskelig
 • Erfaring fra større samferdselsprosjekter (jernbaneutbygging), gjerne tunnel

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du evner å jobbe strukturert for å oppnå konkrete mål og resultater
 • Du har evne til å lede og inspirere dine medarbeidere
 • Du tåler å jobbe under press
 • Du behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Atle Havnerås
Telefonnummer: (+47) 92200002

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon