Datavarehusutvikling og drift i IKT-avdelingen

Rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe med Forskningsrådets datavarehusløsning? Har du erfaring med utvikling, drift og tilrettelegging av datavarehus og kjennskap til SAP HANA 2.0 plattform/Web IDE? Da ønsker vi å høre fra deg.

Du skal jobbe med utvikling og drift av datavarehus-funksjonen sammen med det eksisterende datavarehus-teamet vårt. Stillingen er fast og du vil bli innplassert som rådgiver eller seniorrådgiver, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner.

Vi søker deg som

 • har bachelor eller mastergrad innenfor IT- og/eller økonomifag
 • har minimum 5-10 års relevant erfaring, hvorav minst 1-2 års erfaring fra SAP HANA 2.0 plattform/Web IDE
 • har erfaring med SAP Business Object rapporteringsverktøy samt ETL-verktøy som Informatica Powercenter eller SAP BODS
 • har erfaring med SOAP- og/eller REST-baserte web services
 • har kjennskap til visualiseringsverktøy som Tableau eller PowerBI
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Hovedarbeidsoppgaver

 • utvikle og forvalte datamodeller (HANA Calculation Views)
 • designe og utvikle ETL-jobber (HANA flowgraphs, Informatica mappings) med bruk av SOAP og REST
 • vedlikeholde MS SQL til HANA replikeringsjobber (HANA SDI)
 • utarbeide detaljert design, konfigurere, teste, utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon på norsk
 • drift av SAP HANA-miljøet på SUSE Linux 

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende stilling med gode muligheter for faglig utvikling
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

IT-avdelingen består av ca. 20 medarbeidere pluss eksterne konsulenter på hhv. drift og utvikling/rådgivning. Forskningsrådet satser sterkt på utvikling og bruk av IT-baserte verktøy både i møtet med eksterne brukere og i de interne administrative funksjonene. I en tjenesteorientert arkitektur har vi etablert helelektronisk søknadsmottak og saksbehandling som er unik i nasjonal sammenheng. 

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør IKT Terje Molle på mobil 992 86 481, eller spesialrådgiver Jan Frederik Anker Solem på mobil 411 02 461, eller går inn på vår nettside www.forskningsradet.no.

Kontaktpersoner

Jan Frederik Anker Solem
Spesialrådgiver
Telefonnummer: 411 02 461
Terje Molle
IT-direktør

Hvem er Forskningsrådet?

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.